Minden, amit tudni érdemes az elektromos kerékpárok használatáról

Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelentek meg Sárospatakon és vonzáskörzetében az elektromos kerékpárok vagy az egyéb maghajtással rendelkező kerékpárok. Ez a fajta közlekedési mód igen népszerű, jellemzően az idősebb korosztály körében. Nem árt azonban tisztázni néhány szabályt a járművekkel kapcsolatban, hiszen a KRESZ ezen közlekedési eszközökre is vonatkozik. A Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának segítségével a legfontosabb információkat összegezzük.

A motoros meghajtású kerékpárokkal kapcsolatban az alapvetések:

A helyváltoztatásra használt jármű mivoltát, és azt, hogy az mely járműkategóriának minősül, kizárólag a KRESZ fogalom-meghatározásai alapján kell és lehet megítélni. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. ( II.5. ) KPM – BM együttes rendelet (KRESZ) 1. számú függeléke alapján:

Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre
alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.

Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és
mopedautó.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben a két- és háromkerekű gépjárművek típus-jóváhagyási eljárása vonatkozó 1. cikk (2) bekezdése a segédmotoros kerékpárokat két alcsoportba sorolja, azaz kétkerekű járművekre (L1e kategória), vagy háromkerekű járművekre (L2e kategória), melyek legfeljebb 45 km/ó tervezési sebességgel és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

Kétkerekű típus (L1e):
– belsőégésű motor esetén a hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3,
– elektromos motor esetén a legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW.

Háromkerekű típus (L2e):
– a motor szikragyújtású és a hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3,
– belsőégésű motor esetén a legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW,
– elektromos motor esetén a legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW.

A KöHÉM Rendelet 3. § (3) bekezdése alapján gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezek pótkocsijai, valamint segédmotoros kerékpár belföldi üzemben tartás céljára csak típusbizonyítvány vagy forgalomba helyezési engedély alapján értékesíthető.

A Rendelet „B” Függeléke 1. Cikkének (1) bekezdése szerint a két- és háromkerekű járművek típus-jóváhagyási eljárása nem vonatkozik az alábbi járművekre (így típusjóváhagyásra nem
kötelezett):
a) olyan járművekre, amelyeknél a legnagyobb tervezési sebesség kisebb, mint 6 km/ó,
b) gyalogos vezetésű járművekre,
c) mozgáskorlátozottak által használt járművekre,
d) közúti- vagy terepversenyen használt járművekre,
e) a 2000. július 1. (a 11/2000 (V. 24.) KHVM rendelettel módosított 5/1990. (IV. 12.)

KöHÉM rendelet B. Függelékének alkalmazási dátuma) előtt már használatban álló járművekre,
f) mezőgazdasági és hasonló célokra használt traktorokra és gépekre,
g) elsődlegesen szabadidős terep-tevékenységre kialakított járművekre, amelyek szimmetrikusan elrendezett kerekekkel rendelkeznek, egy kerék elöl és két kerék hátul kialakítással,
h) pedálos rásegítéssel rendelkező kerékpárra, amely külső, folyamatos 0,25 kW névleges teljesítményű elektromos motorral rendelkezik, amelynek teljesítmény-leadása fokozatosan csökken és megszűnik, amint a jármű eléri a 25 km/ó sebességet, vagy előbb, ha a kerékpáros abbahagyja a pedál hajtását;

Fentiek alapján a kerékpár fogalmában használt „emberi erő hajt” kifejezés úgy értelmezhető helyesen, hogy kerékpárnak kizárólag az olyan eszköz tekinthetőek, amelyhez tartozó mechanizmus (hajtószerkezet) működtetésével (hajtásával) készteti mozgásra az azt vezető ember.

Figyelemmel arra, hogy a kerékpár fogalmában az ember általi, illetve a legfeljebb 300 W teljesítményű motor általi hajtás nem vagylagosan szerepel, ezért csak az olyan eszköz minősülhet kerékpárnak, amelynek rendeltetésszerű használatához az emberi erő kifejtése elengedhetetlen. Amennyiben a motor teljesítménye ennél nagyobb, vagy emberi erővel történő hajtás nélkül, kizárólag motor hajtja a járművet, úgy az nem minősülhet kerékpárnak, hanem meg kell vizsgálni a más járműkategóriába (pl. segédmotoros kerékpár, motorkerékpár) történő besorolását. Ebben az esetben csak érvényes kötelező gépjármű biztosítással és vezetői engedéllyel valamint bukósisakot viselve vehetünk részt a közúti közlekedésben.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a járművezető elektromos vagy robbanómotoros kerékpárral közlekedik ittasan és haladása során a járművet csak a beépített motor hajtja (a kerékpáros pedállal nem hajtja a kerékpárt) akkor annak vezetője az ittasság mértékétől függően elkövetheti az ittas járművezetés bűncselekményét is ami során büntetőeljárás keretében folytatják le vele szemben a szükséges eljárást.

Feltöltő

Fel