Polgármesteri köszöntő

kis_cimer

 

aros_janosSárospatak több mint 800 éves történelme során sok jelzőt érdemelt ki. Nevezték „iskola város”-nak, „Magyar Cambridge”-nek, „Bodrogparti Athén”-nek, vagy a „magyar forradalmak oroszlánbarlangjá”-nak.

Petőfi Sándor ezt a sort, az Úti leveleiben, melyet pataki látogatása során írt, nem véletlenül bővítette a „Szent föld” elnevezéssel. Mert valóban szent az a hely, ahol nyolcszáz évvel ezelőtt Árpád-házi  Erzsébet  született. “Ó boldog asszony, ó csodálatos feleség, ó kedves Erzsébet, akit Isten kegyelmével betöltöttnek mondanak…” – kezdte bulláját 1235-ben IX. Gergely pápa, amikor II. András magyar király leányát halála után alig négy évvel az egyház szentjei közé fogadta.

Magyarország történetében kevés olyan személyiség van,  akinek emlékezete 800 év óta nemcsak egy ország, hanem egy egész kontinens, sőt a világ keresztyénjei emlékezetében elevenen él.

Erzsébet azok közé tartozik, akinek sugárzása ma sem csökkent. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az a pár sor, amit II. János Pál pápa Erzsébet halálának 750. évfordulóján a magyarokhoz írott levelében megfogalmazott: “Legyetek büszkék arra, hogy a magyar földből sarjadt Erzsébet Európa, sőt világszerte ismert és szeretett szent lett! Korát meghaladó távlatokban gondolkodott, zseniális szívvel megérezte a szeretet egységesítő erejét és az egység mély igényét.”

Szent Erzsébet alakja olyan személy, aki ma is példát és fogódzót adhat az értékválsággal küszködő Európának. Olyan személy, aki szorossá fűzi a lelki kötelékeket az Unió országai között. Hiszen gondoljunk csak bele: Erzsébet összeköti Sárospatakot Kassával, Pozsonnyal, Erfurttal, Wartburggal, Perugiával és mindazon városokkal az Unióban, ahol ma Szent Erzsébet tisztelete él.

Ezért hívunk minden Szent Erzsébetet tisztelő európai polgárt Sárospatakra, hogy ismerjék meg szülővárosának több évszázados, igen gazdag történelmét. Remélem a honlap segítséget nyújt abban is, hogy felfedezhessék városunk értékeit, és azt a „pataki szellemiséget”, ami igazán naggyá tette Sárospatakot.

Köszöntöm az idelátogató zarándokokat, a Patak iránt érdeklődőket! Kérem, őrizzék meg emlékezetükben Erzsébet szülővárosát, miként tette ezt egy XVI. századi diákja:

„Idvez  légy te Patak, sok bölcsek előtt igen ösmert Város, Előttem nem lészsz te felejtve soha.”

 

Aros János

polgármester

Fel