A(z) Kultúra kategória hírei

“Ki a világot dallal járja…” 98 évvel ezelőtt született Béres Ferenc

“Ki a világot dallal járja…” 98 évvel ezelőtt született Béres Ferenc

Béres Ferenc énekművész sokszor megfordult a pataki Rákóczi-vár falai között. 1969-ben filmforgatás közben, a Vörös-torony tetején megörökített pillanatot a Rákóczi Múzeum Fotótára őrzi. A képet Janó Ákos készítette. Béres Ferenc 1922.december 3-án, az abaúji kis faluban, Gagybátorban született,szerény jövedelmű, népes családban. Szüleitől örökölte jó énekhangját. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte el, képességei már ekkor megmutatkoztak.1934

390 esztendeje választották I. Rákóczi Györgyöt Erdély fejedelmévé

Bethlen Gábort halála után második felesége, Brandenburgi Katalin követte Erdély fejedelmi székében. Rövid uralkodását pártviszályok jellemezték. Két részre szakadt az ország, a fejedelemasszonyt támogatva, illetve ellenében. Az ellen oldalt Bethlen István vezette, hívei között Zólyomi Dávid és ifjabb Bethlen István is ott volt. Amikor a Brandenburgi Katalin és Bethlen István közötti viszálykodások rendezésére 1630. szeptember

Lorántffy Zsuzsanna végrendeletében Sárospatakot hagyta egész nemes Magyarországra

1648-ban megözvegyült Lorántffy Zsuzsanna. I. Rákóczi György végrendeletében a teljes családi vagyon feletti rendelkezést rábízta. Ő volt a leggazdagabb nő egész Magyarországon.  Elhagyván a gyulafehérvári fejedelmi palotát kisebbik fiával, Zsigmonddal Sárospatakra költözött. Hamarosan lakodalom és temetés követték egymást életében. Zsigmond megházasodott. Néhány hónap múltán azonban meghalt az ifjú feleség, majd a szeretett fiú is. A

II. Rákóczi Ferencet és bujdosótársait 1906. október 29-én temették el Kassán

Az II. Rákóczi Ferencet 1735-ben a francia lazaristák St. Benoit templomába temették el Isztanbulban. A fejedelem alakja a millennium évére az állami önállóság szimbólumává vált. Hamvainak hazahozatala érdekében a kiegyezést követően országos mozgalom indult. II. Rákóczi Ferenc sárospataki temetésének lehetősége is felmerült. Az itteni végső nyughely azonban a temetés családi jellegét mutatta volna. Az esemény

Fel