Képviselő testület


 

A Képviselő-testület összetétele:

Polgármester
aros_janos

Aros János
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt )

Email: polgarmester@sarospatak.hu
Tel.: +36 20 318 92 13
Fogadóóra: a hét szerdai napján 14:00-16:00 óráig


Alpolgármester
sikora_attila

Sikora Attila
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt )

Email: sikoraattila@sarospatak.hu

Tel.: +36 30 485 26 53
Fogadóóra: a hét hétfői napján 14.00-16.00 óráig

 


 

Egyéni választókerületi képviselők
(a választókerületek sorrendjében)


1. Koleszár Krisztián
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt )
Tel.:  +36 20 281 68 16
Email: koleszarkrisztian@sarospatak.hu

1.sz. választókerület:

1. sz. szavazókör: Árok utca, Baross Gábor utca, Bercsényi utca, Bláthy Ottó utca, Bocskai utca, Cirkáló hegy, Csokonai utca, Eötvös út (páros 12-20.), Esze Tamás utca, Forrókút, Fürdős dűlő, Gomboshegy, Gyóni Géza utca, Hunyadi utca (folyamatos 1-10.), Kinizsi Pál utca (folyamatos 1-8.), Királyhegy, Kútpadka dőlı, Madách Imre utca, Mandulás út, Manduláshegy, Mikes Kelemen utca, Mocsár dűlő, Nagy Lajos út, Rákoska dűlő, Szabó Gyula utca, Tokaji Ferenc utca, Vásárhelyi Pál utca, Vörössipkások útja, Wesselényi út, 185. sz. MÁV őrház

2. sz. szavazókör: Ady Endre tér, Bartók Béla utca, Batsányi János utca, Berzsenyi Dániel utca, Eötvös út (páros 2-4.), Eötvös út (páros 8-10.), Eötvös út (páratlan), Erdélyi János út, Hajnóczy József utca, József Attila utca, Martinovics út, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca


2. Hutkainé Novák Márta
(Patakért )
Tel.: +36 30 375 58 22
Email: hutkaine.marta@freemail.hu

2. számú választókerület:

3. sz. szavazókör: Bathó János köz, Bathó János utca, Borsi út (páros 24-82.), Borsi u. (páratlan 23-81.), Csendes tanya, Fürdő utca, Harsányi Zsolt köz, Hortobágyi utca, Kölcsey Ferenc utca, Simándi István utca, Szabó József utca, Szalontai György utca (páratlan 1-35.), Szalontai György utca (páros 2-42/A.), Széchenyi István út, Szeles utca, Tárna utca, Végardói utca

4. sz. szavazókör: Alkotmány utca, Bem utca, Borsi út (páros 2-20.), Borsi út (páratlan 1-15.), Damjanich utca, Gyöngyösi István utca, Határ út, Herceg utca, Kassai út, Mányoki Ádám út, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Muskátli utca, Nefelejcs utca, Pálóczy utca, Rozmaring utca, Szalkai László utca, Szalontai György utca (páratlan 37-61.), Szalontai György utca (páros 44-62), Szegfő utca, Virág utca

 


3. Aros János

(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt )
Tel.: +36 20 318 92 13
Email: polgarmester@sarospatak.hu
aros_janos

3. számú választókerület:

5. sz. szavazókör: Árvay József utca, Bezerédi utca, Botkő domb, Csécsi János utca, Dobó Ferenc út, Fazekas sor, Görbe utca, Habán utca, Hárs köz, Ispotály köz, Kácsárd dűlő, Kazinczy Ferenc út (páros 2-50.), Kazinczy Ferenc út (páratlan 1-51.), Kisgát dűlő, Kolostor utca, Kolozsvári utca, Kövy Sándor utca, Lorántffy Zsuzsanna utca, Malomkőgyár tanya, Mátyás Ernő utca, Megyer hegy, Széldomb utca, Szemere utca, Szinyei Gerzson utca, Szuhai Mátyás utca, Tompa Mihály utca, Vörösmarty utca, 188. sz. MÁV Őrház

6. sz. szavazókör: Attila út, Béla király tér, Comenius utca, Hild tér, Kossuth Lajos út, Patika köz, Rákóczi út (páros 2-58.), Rákóczi út (páratlan 1-43.), Rákóczi út (páratlan 49-75.) Rákóczi út (páros 66-74.) Retel utca, Szent Erzsébet utca

 


 

4. Sikora Attila
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt )
Tel.: +36 30 485 26 53
Email: sikoraattila@sarospatak.hu
sikora_attila

4. számú választókerület:

7. sz. szavazókör: Báthori Zsófia utca (folyamatos 1-93.), Déryné utca (páratlan 1-39.), Hunyadi utca (folyamatos 11-82.) Hunyadi utca (páros 84-86.), Katona József utca (páratlan 1-31.), Katona József utca (páros 2-24.), Kinizsi Pál utca (folyamatos 9-86.), Kinizsi Pál utca (páros 88-102.), Lavotta János utca, Szabó Ervin utca, Vak Bottyán utca (páratlan 1-19.)

8. sz. szavazókör: Andrássy Gyula utca, Déryné utca (páros 2-6.), Katona József utca (páros 26-46.), Október 23. tér, Vak Bottyán utca (páratlan 21-27.), Zrínyi utca (páros 36-38/B.)

 


5. Berger Zsolt János
(Patakért)
Tel.: +36 70 615 47 97
Email: zsoltberger@t-online.hu

5. számú választókerület:

9. sz. szavazókör: Arad utca, Bessenyei György utca, Deák Ferenc utca, Fáy András utca, Móricz Zsigmond utca, Perényi Péter utca, Pósaházi János utca, Rákóczi út (folyamatos 76-86.), Sport utca, Thököly Imre utca, Várkert utca, Zrínyi utca (páros 2-34.), Zrínyi utca (páratlan 1-41.)

10. sz. szavazókör: Arany János út (páratlan 1-75.), Arany János út (páros 2-98.), Balassi Bálint utca (páratlan 1-107.), Balassi Bálint utca (páros 2-40.), Bónis Ferenc utca, Dezső Lajos utca, Erkel Ferenc utca, Kodály Zoltán utca, Komáromi János utca, Láczay Szabó László utca, Szent József utca (páratlan 1-83.), Szent József utca (páros 2-94.), Szondy György utca, Teleki út (páratlan 1- 27.), Vágóhíd utca


6. Krai Csaba
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt)
Tel.: +36 20 410 50 62
E-mail: kraicsaba@freemail.hu

6. számú választókerület:

11.sz. szavazókör: Arany János út (páros 100-132.), Arany János út (páratlan 77-105.), Balassi Bálint utca (páros 42-62.) Balassi Bálint utca (páratlan 109-129), Báthory Zsófia utca (páratlan 125.), Benczúr utca, Hollay János utca, Hunyadi János utca (páratlan 83-85, folyamatos 87-133), Kinizsi Pál utca (páratlan 87-123.), Kinizsi Pál utca (páros 104-138.), Kőrösi Csoma Sándor utca, Pécsi Sándor utca, Tóth Ede utca, Vak Bottyán utca (páros)

12. sz. szavazókör: Béke köz, Borjúsgaz dűlő, Egressy Béni utca, Honvéd utca, Illyés Gyula utca, Izsó Miklós utca, Jókai Mór utca, Kisfaludy út, Kopácsi István utca, Kutyahegy, Mátyás király út, Nagy Ernő utca, Németh László utca, Ország út, Radvány utca, Szántó Kovács János utca, Szilágyi Erzsébet utca, Sztárai Mihály utca, Teleki út (páros 2-42.), 184. sz. MÁV őrház


7. Csetneki József Flórián
(Patakért )
Tel.: +36 20 569 67 58
Email: csetneki67@gmail.com

Fogadóóra: Helye: Újbástya Kávézó,  Időpont: minden hónap második péntek 17.00 óra

7. számú választókerület:

13. sz. szavazókör: Áchim András utca, Árpád út (páratlan 1-33.), Dózsa György utca (páros 2-48/B.), Dózsa György utca (páratlan 1-17.), Füzesér, Gárdonyi Géza út, Szomor dűlő, Toldi Miklós út, Újberek dűlő, Viola utca

14. sz. szavazókör: Árpád út (páros 2-84.), Árpád út (páratlan 37-159.), Budai Nagy Antal utca, Búzavirág utca, Dorkói út, Dózsa György utca (páros 50-124.), Dózsa György utca (páratlan 19-51.), Hortobágy út, Nyíri István utca, Pipacs utca, Szabó Endre utca, Szombathy János utca, Vágottér dűlő, Vasvári Pál utca


8. Oláh József Csaba
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt )
Tel.: +36 70 256 70 45
Email: olahjozsef@sarospatak.hu
olah_jozsef_csaba
8. számú választókerület:

15. sz. szavazókör: Gulyalegelő dűlő, Halászhomok tanya, Hatház tanya, Páterhomok tanya, Újtanya, Várhomok tanya

16. sz. szavazókör: Apróhomok tanya, Balázs dűlő, Csere dűlő, Délhomok dűlő, Egerdi tanya, Gubástó dűlő, Hatöles út, Katona tanya, Kengyel dűlő, Kisbálványos tanya, Rózsás tanya

17. sz. szavazókör: Aprónyárfás dűlő, Baksa dűlő, Dorkó dűlő, Dorkó-alsó dűlő, Dorkó-felső dűlő, Dorkó-laposa dűlő, Ebestó dűlő, Györgyhomok dűlő, Mondorzug dűlő, Mosott tó dűlő, Tarattyalaposa dűlő


Kompenzációs listáról megválasztott képviselők
(ABC-sorrendben)

1. Egyed Attila
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt )
Tel.: +36 20 983 93 08
Email: egyedattila@sarospatak.hu

2. Lendvainé Szendrei Ágnes
(Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete)

Tel.: +36 20 993 10 02
Email: szendreiagi@freemail.hu

3. Vigyikán Csaba
(Patakért)
Tel.: +36 20 590 11 39
Email: vigyikancs@gmail.com

 


A Képviselő-testület bizottságai:

1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnöke: Egyed Attila

Tagjai:  Hutkainé Novák Márta, Koleszár Krisztián, Berger Zsolt János, nem önkormányzati képviselő tagjai Vámosi Ilona, Kövesi Sándor és Halász Péter.
2. Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elnöke: Oláh József Csaba

Tagjai: Csetneki József Flórián, Egyed Attila, Krai Csaba,  nem  önkormányzati  képviselő  tagjai  Bereiné  dr.  Jakab  Beáta,  Balogh  Csaba és Rusznák István.
3. Humán Bizottság
Elnöke: Koleszár Krisztián

Tagjai: Lendvainé Szendrei Ágnes, Krai Csaba, Vigyikán Csaba, nem önkormányzati képviselő tagjai Tarnavölgyi László, Szvitankó Tamás és Remeczki Imre.

Fel