Tájékoztató a Várnegyed tervezés társadalmasításáról

TÁJÉKOZTATÓ

a „Várnegyed fejlesztésének társadalmasított tervezése” című projekt előrehaladásáról, a koncepciótervek társadalmi vitára bocsátásáról

Tisztelt Lakosok, Civil- és Gazdálkodó Szervezetek!

Sárospatak Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a Várnegyed közterületeinek megújítását célzó, a későbbi fejlesztéseket előkészítő tervezésre. A munkát az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Hadas Építész Kft. (3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. fszt. 2.) végzi. A tervezőiroda tulajdonosa és vezető tervezője Rudolf Mihály úr, aki a tervezési terület alapos ismerője, hiszen évtizedek óta dolgozik a Várnegyedben (Szent Erzsébet Ház, Római Katolikus Templom).

A tervezőiroda elkészítette a közterületi fejlesztések koncepcióterveit, amelyek véglegesítése előtt elsősorban a területen érintett ingatlantulajdonosok, köz- és magánintézmények, vállalkozások véleményét, javaslatait szeretnénk megismerni, de a koncepcióterv anyagát nyilvánosan is elérhetővé tesszük, így a város lakosságának, az itt működő civil és szakmai közösségeknek is kínáljuk a véleménynyilvánítás lehetőségét.

A jelenleg kialakult vészhelyzeti állapot miatt a korábban tervezett személyes, nyilvános tervbemutató helyett biztonságosabb megoldást kellett kidolgoznunk. A társadalmasítás eszköze itt is a digitális lehetőségekben rejlik, ezért a tervanyagot egy szabadon elérhető linken helyeztük el, ahol azt az érdeklődő korlátozás nélkül elérheti.

A tervanyaggal kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket, javaslatokat rendszerezett módon továbbítjuk a szaktervezők felé, akik a tapasztalatokat beépítik a végleges építési engedélyezési tervdokumentációba. Az engedélyezési eljárás elindítása előtt a végleges tervanyagot ismét társadalmi vitára bocsátjuk.

Kérem, hogy az építő jellegű észrevételeiket, javaslatukat röviden, tömören, a feldolgozást segítő módon tegyék meg!

A koncepciótervek IDE kattintva érhetők el.

Az észrevételeket, javaslatokat a varnegyed@sarospatak.hu e-mail címre várjuk 2020. május 11-ig.

Kérem, hogy a város életében kiemelt jelentőséggel bíró fejlesztés előmozdítása, segítése érdekében éljenek a felkínált lehetőséggel!

Sárospatak, 2020. április 27.

Tisztelettel: Aros János, polgármester, sk.

Feltöltő

Fel