Civilszervezetek


Az alábbi lista, a szerkesztőséghez eljuttatott adatokat tartalmazza. Amennyiben az Ön szervezetének adatait is szeretné közölni, kérem töltse ki az elektronikus a űrlapot ITT.


 BAZ Megyei Népművelők Egyesülete

Címe: 3950 Sárospatak, Eötvös út 6.
Levelezési címe : 3950 Sárospatak, Eötvös út 6.
Telefonszáma: +36-30-3042058
E-mail címe: csatka@vipmail.hu
Bejegyzésének ideje: 2004.
Vezetője: Csatlósné Komáromi Katalin
Vezetője elérhetőségei: csatka@vipmail.hu
A szervezet honlapja: www.nepmuvelo.hu

A szervezet célja:
Az Egyesület célja: Összefogni a B-A-Z. megyében dolgozó közművelődési szakembereket és munkájukat segítő egyéb munkatársakat, részükre szakmai fórumot teremteni.
A szervezet fő tevékenységei:

 • a közművelődési szakemberek szakmai képzése, továbbképzése;
 • az új lehetőségek, szakmai pályázatok megismertetése;
 • az új módszerek, közművelődési tevékenységformák elterjesztése.

Ennek érdekében képzési, kulturális programok szervezésével, tanácsadással, bemutató előadásokkal, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével segíti a közművelődési szakmai tevékenységet a megyében.


Bodroghalászért Egyesület

Címe: 3950 Sárospatak Mátyás király út 1.
Levelezési címe: 3950 Sárospatak Mátyás király út 1.
Telefonszáma(i): 06-302-198-975   06-305-566-235
E-mail címe: totharpika75@freemail.hu
Bejegyzésének ideje: 2010. szeptember.10
Vezetője: Tóth Árpádné
Vezetője elérhetőségei: 06-302-198-975  06-305-566-235

A szervezet célja: A Bodroghalászi városrészben egy faluház létrehozása, utca táblák fából, jobb szabadidőpark létrehozása, együttműködés Sárospatak várossal, részvétel hazai, EU-s pályázatban.

A szervezet fő tevékenységei: Játszótér létrehozása, parkosítás, szemétszedés, idősek megsegítése, falunap szervezése lebonyolítása.


 

Józseffalváért egyesület

Címe: Sárospatak, Szent József 59

Telefonszáma: +36-20-911-9812

E-mail címe: info@jozseffalva.hu

Bejegyzésének ideje:  2010

Vezetője: Dr. Habil Kis-Tóth Lajos

Vezetője elérhetőségei:  +36-20-9119-812

A szervezet honlapja: jozseffalva.hu

A szervezet célja :   

Az 1785-ben betelepült sváb lakosság emlékeinek ápolása a szervezet fő tevékenységei legfeljebb (500 karakter) Hagyományőrzés. Józseffalva emlékeinek ápolása. A Sváb hagyományok háza kezelése, látogatók fogadása.


Kult-túra Alapítvány

Címe: 3950  Sárospatak, Eötvös út 6.
Levelezési címe : 3950 Sárospatak, Eötvös út 6.
Telefonszáma: +36-30-3042058
E-mail címe: bordas@zemplenimuzsa.hu
Bejegyzésének ideje: 2005.
Vezetője: Bordás István
Vezetője elérhetőségei: bordas@zemplenimuzsa.hu
A szervezet honlapja: www.kozkincsprogram.hu/kul_tura.hu

A szervezet célja:
Az Észak – Magyarországi régió kultúrájának, közművelésének, az idegenforgalom fejlesztésének és az itt élők képzésének előmozdítása. A regionális kultúra megóvása, továbbélésének elősegítése, a lakossággal történő megismertetése. A térség hátrányos helyzetű rétegeibe tartozó embereinek felzárkóztatásában való közreműködés.

A szervezet fő tevékenységei: 

 • a megye településein és kistérségeiben közösségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása,
 • a célok megvalósításához szükséges marketing tevékenységek folytatása,
 • felnőttképzéshez kapcsolódó tananyagok fejlesztése, kidolgozása,
 • képzési programok megszervezése és lebonyolítása,
 • a célok elérése érdekében kiadványok készítése, kiadása és forgalmazása,
 • a célok elérése érdekében adatbázis létrehozása,
 • az eredmények széleskörű bemutatása céljából konferenciák, kiállítások rendezése,
 • idegenforgalmi rendezvények megszervezése, lebonyolítása,
 • idegenforgalmi képzések rendezése,
 • idegenforgalmi kiadványok szerkesztése
 • kulturális értékek közönséggel történő megismertetése céljából programok szervezése, lebonyolítása,
 • lehetőségeihez mérten közreműködés az épített környezet megóvásában,

a térség kulturális értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, illetőleg új értékek létrehozása.

 


 

Sárospataki Borterasz

Címe: 3950 Sárospatak, Kazinczy út 8.
Levelezési címe: 3950 Sárospatak, Kazinczy út 8.
Telefonszáma(i): +36 20 285 02 06, +36 30 303 92 09
E-mail címe: jegkori11@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2015.05.13.
Vezetője: Hörcsik Richárd
Vezetője elérhetőségei: richard@tokaj-portius.hu

A szervezet célja: Az Egyesület célja a sárospataki borászok által készített minőségi borok népszerűsítése, melynek segítségével Sárospatak városát visszahelyezzük Tokaj-Hegyalja térképére.

A szervezet fő tevékenységei:

 • szakmai beszámolók, előadások, kóstolók szervezése
 • fesztiválokon való együttes megjelenés megszervezése
 • szakmai rendezvények szervezése
 • közös megjelenés közös arculatának megteremtése
 • marketing: vásárlói kör kiszélesítése

 


 

Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület

Címe: 3950 Sárospatak, Dobó Ferenc út 11.
Levelezési címe: 3950 Sárospatak, Dobó Ferenc út 11.
Telefonszáma: +36203153241
E-mail címe: kerekasztal.patak@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2014. november
Vezetője: Feró István
Vezetője elérhetőségei: kerekasztal.patak@gmail.com
A szervezet honlapja: patakinfo.hu

A szervezet célja: Kerekasztal a partneri viszonyok kialakításával, fenntartásával biztosítja a civil szervezetek részvételét a városi döntéshozatali folyamatok előkészítésében, a társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítését, álláspontjuk egyeztetését és egységes fellépését a döntések előkészítésében.

A szervezet fő tevékenységei: A civil szervezetek összefogása a szövetségi kereteken belül. Érdekük megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel az Önkormányzata felé. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani az Önkormányzattal, a közszolgálati médiával. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel.


Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola – SUSI

Címe: 3950 Sárospatak, Kossuth L. utca 44.
Levelezési címe : 3950 Sárospatak, Október 23. tér 7.
Telefonszáma: +36704504260
E-mail címe: spataksusi@gmail.com és janosbelicza@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2007
Vezetője: Belicza János Zsolt
Vezetője elérhetőségei: +36704504260
A szervezet honlapja: www.susi.mlap.hu

A szervezet célja:
2007-ben alakult a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület, röviden a SUSI. Azóta négy sportág (szivacskézilabda, kézilabda, labdarúgás, futsal és torna), hat korcsoportjában indítottunk be képzést, mégpedig az 1998-tól egészen a 2008-ban született sportolókkal dolgozunk (151 fő).

A szervezet fő tevékenységei legfeljebb:
A korszerű képzés és edzésmunka mellett, egyik legfontosabb feladatának tekinti a SPORTISKOLA a versenyeztetés kérdését, hiszen egy mérkőzés száz edzéssel is felérhet. Így remélhetőleg olyan játékosok kerülnek ki a SUSI kötelékéből, akik megfelelően öregbítik Sárospatak város hírnevét, és nemcsak a sportpályán, de az élet minden területén is megállják a helyüket. Ezen eszme egy olyan lehetőséget keres, ahol a sportolni vágyó gyerekek szervezett formában, egységes rendszerben kapják a képzést.

 

 

 


Sárospataki Irodalmi Olvasókör

Címe: 3950 Sárospatak,Comenius u. 5. sz.
Levelezési címe: 3950 Sárospatak, Pf. 34.
Telefonszáma: 47/314-082
E-mail címe: hamagdi@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2005.o7.05.
Vezetője: Halász Magdolna
Vezetője elérhetőségei: 30/657-2451, 47/314-082

A szervezet célja:
Olvasáskultúra terjesztése, olvasás, könyvek megszerettetése, klasszikus és kortárs irodalom népszerűsítése, anyanyelv ápolása, helytörténeti értékek közkinccsé tétele, együttműködés határon túli körökkel, helyi, országos szervezetekkel, kiadványok megjelentetése.

A szervezet fő tevékenységei legfeljebb:
Kulturális tevékenység, előadások, kiállítások, színházlátogatás határon innen és túli intézményekbe, kirándulások, regionális és nemzetközi konferenciák szervezése, határon kívüli és országos egyesületekkel való együttmunkálkodás.


Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete

(Közhasznú  egyesület)

Címe: Sárospatak, Kossuth út 59.
Levelezési címe: Sárospatak, Kossuth út 59.
Telefonszáma: 06 20 992- 2293
E-mail címe: lokalpatriotak@pr.hu
Bejegyzésének ideje: 2006.július 11.
Vezetője: Saláta László Mihály elnök
Vezetője elérhetőségei: 06-20-992-2293

A szervezet célja:
Sárospatak történelmi múltjához méltó jelenkori és jövőbeni rangjának megőrzésében való közreműködés. ” A mindenkori városvezetés – önkormányzat – munkájának segítése az egyesületi tagság széleskörű szakmai ismereteinek felhasználásával “/ műhelyei bevonásával  tanácsadói feladatok ellátása / A civil kontroll szerep betöltése. Környezetvédelem. Településfejlesztés az egyesület sajátos eszközrendszerével. A városért tenni akaró és  – tudó polgárok tevékenységének összehangolása, koordinálása a Sárospatak minden irányú fejlesztése érdekében.

A szervezet fő tevékenységei legfeljebb:
A város fejlesztése érdekében hosszú távú stratégiák kidolgozásában való közreműködés. Közreműködés a közösségi élet szervezésében, ezen belül pályázati kiírások közreadása, pályázók szakmai segítése. Önálló pályázatok készítése. A város megítélését kedvezően befolyásoló, városszépítési, értékmegóvó társadalmi akciók szervezése. A város kulturális hagyományainak ápolása, hagyományteremtés. Sárospatak népszerűsítését célzó és fejlődését bemutató rendezvények, fórumok, kiállítások, vetélkedők szervezése lebonyolítása. Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés minden olyan itt élő, honi, vagy külföldön élő  személlyel és szervezettel, aki és amely a város fejlődésében érdekelt és kész is tenni érte. Széles körű közhasznú tevékenységet végez: Ismeretterjesztés, Kulturális tevékenység,kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem  , állatvédelem, környezetvédelem. “közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetetek által igény bevehető – szolgáltatások.


Sárospataki Wass Albert Kör

Telefonszáma: 20/9834-523
E-mail címe: t_laszlo@pr.hu
Vezetője: Tarnavölgyi László
Vezetője elérhetőségei: tel.: 20/9834-523, e-mail: t_laszlo@pr.hu , postacím: 3950 Sárospatak, Október 23. tér 1.
A szervezet honlapja:, http://waksp.gportal.hu
Facebook-oldal: https://www.facebook.com/SarospatakiWassAlbertKor?ref=hl

A szervezet célja: A 2007-től működő szervezet legfőbb célja a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakjának, a méltatlanul feledésben tartott, Baumgarten-díjas erdélyi írófejedelem kultuszának ápolása, életének és műveinek hiteles bemutatása, és ezen keresztül a nemzeti értékek továbbvitele, valamint a magyarság hagyományainak őrzése.

A szervezet fő tevékenységei: A Sárospataki Wass Albert Kör kéthetente tartja üléseit A Művelődés Háza és Könyvtárában. A fentebb említett céljait – többek között – megemlékezések tartásával, neves előadók részvételével tartott rendezvényekkel, felolvasóestekkel kívánja megvalósítani. A szervezet többször tartott nagyszabású demonstrációt kiállva a székelyek önrendelkezése mellett, továbbá tagjainak és másoknak az önkéntes adományából létesítette az iskolakerti trianoni és 1956-os emlékhelyeket, valamint a belvárosi emlékkövet, melyek számos nyílt rendezvény és megemlékezés helyszínéül szolgálnak. Továbbá évek óta karácsony előtt gyűjtést szervez  kárpátaljai magyar rászorultak megsegítésére.

 

 

 


 

Új Art Ért Alapítvány

Címe: 3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8.
Levelezési címe: 3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8.
Telefonszáma:  47 313 255
E-mail címe: info@artert.hu
Bejegyzésének ideje: 2012.
Vezetője: Révész Kornél
Vezetője elérhetőségei: 20 568 67 58
A szervezet honlapjawww.artert.hu

A szervezet célja: Az oktatás széles alapokra helyezésével különös tekintettel a művészetekre, a felszínre nem került tehetségek számára teret biztosítson. A hátrányos helyzetű rétegek szocializációjának elősegítése, a szakmai, tárgyi keretek biztosítása. Művészeti nevelés és tehetséggondozás.

A szervezet fő tevékenységei: Az Alapítvány a Civil tv. szerinti, közcélú és közhasznú tevékenységet folytat. Alapfokú művészetoktatás, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Óvodai ellátás Szociális tevékenység, esélyegyenlőségének elősegítése Kulturális tevékenység Emberi és állampolgári jogok védelme, A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítés


 

Zempléni Gombász Egyesület

Címe: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 2. sz.
Levelezési címe : 3950 Sárospatak, Dózsa Gy. u. 30/a
Telefonszáma: +36-20-2458426
E-mail címe: zge.judit@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2005.01.14.
Vezetője: Kőszeginé Tóth Judit
Vezetője elérhetőségei: zge.judit@gmail.com ; +36-20/-458426
A szervezet honlapja: zge.hu

A szervezet célja: A gombavilág megismerése; gombákkal kapcsolatos kutatómunka, ismeretterjesztés; a gombászat iránt érdeklődők összefogása, környezeti neveléssel foglalkozók, gombászat különböző területein tevékenykedők munkájának támogatása; a tagok ismerkedésének, kapcsolattartásának, együttműködésének elősegítése.

A szervezet fő tevékenységei:

 1. a) nyilvános összejöveteleket szervez
 2. b) ismertető- és gyűjtőtúrákat szervez és vezet
 3. c) képzéseket, tanfolyamokat, előadásokat, szakmai rendezvényeket, találkozókat szervez
 4. d) tájékoztatókat, ismeretterjesztő anyagokat, Gombász Hírlevelet és egyéb anyagokat ad ki
 5. e) kapcsolatot tart más belföldi és külföldi társaságokkal
 6. f) népszerűsíti az Egyesület céljait és eredményeit
 7. g) működésének elősegítéséhez támogatást szerez
 8. h) gombabemutatókat, kiállításokat tart

 

 


Zempléni Lovas Egyesület

Címe: 3950, Sárospatak, Végardói út  77.
Telefonszáma: 06-30-9982-528
E-mail címe: livjakemi@gmail.com
Bejegyzésének ideje: 2004
Vezetője: Lívják Emília
Vezetője elérhetőségei: 06-30-9982-528

A szervezet célja:
A  rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása a lovaglás megszerettetése által az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek és felnőttek mozgásigényének kielégítése, a lovas hagyományőrzés. Az egyesület célja továbbá az utánpótlás nevelés, és a versenysportban való rész

A szervezet fő tevékenységei : Lovas hagyományok őrzése, felelevenítése, utánpótlásnevelés, lovas szabadidős rendezvények szervezése.


 

Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány

Címe: 3950 Sárospatak, .Eötvös út 4. II/3.
Levelezési címe : 3950 Sárospatak, pf. 235.
Telefonszáma: +36-30-3042058
E-mail címe: titkarsag@zemplenimuzsa.hu
Bejegyzésének ideje: 2002.
Vezetője: Bordás István
Vezetője elérhetőségei: bordas@zemplenimuzsa.hu
A szervezet honlapja: www.zemplenimuzsa.hu

A szervezet célja: Az Alapítvány célja a Sárospatakon 2000 óta megjelenő Zempléni Múzsa című folyóirat támogatása. A Zempléni Múzsa (ISSN 1585-7182) a zempléni régió társadalomtudományi és kulturális folyóirata, lapnyilvántartási száma: IO/6134-2/2012, alapítója Bolvári-Takács Gábor. A folyóirat célja, hogy helyi és országos kitekintésű tanulmányokat, cikkeket közöljön a társadalomtudományok valamennyi ágában, továbbá szépirodalmi és művészeti műfajokban. A lap figyelemmel kíséri a régió közművelődésének alakulását, külön figyelmet fordít a határon túli magyar kultúrára és az európai integráció kulturális dimenzióira.

A szervezet fő tevékenységei: A Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóirat kiadása

Fel