Megkezdte 161. tanévét az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusa

Megtartotta tanévnyitó nyilvános ünnepi szenátusülését az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa. Az intézmény elnöksége a Díszteremben köszöntötte az elsős hallgatókat.

A megjelent hallgatókat, oktatókat és vendégeket Dr. Kelemen Judit, az EKE Sárospataki Comenius Campusának oktatási és kutatási főigazgatója köszöntötte.

A 2018. évi rendes- és pótfelvételi eljárás alapján az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán összesen 141 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2018/2019. tanévben, a műveltségterületi részismereti képzésekre való jelentkezés pedig még most is zajlik, így hallgatói létszámunk további növekedésére számítunk.

Gratulálunk első éveseink sikeres felvételijéhez! Eredményes tanulmányokat, élményekben gazdag, tartalmas diákéveket kívánunk mindannyiuknak!

Első éves hallgatóink a hagyományosnak tekinthető pedagógusképzéshez tartozó alapszakok (tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő) mellett néhány éve már programtervező informatikus és szőlész-borász mérnöki szakokon is szerezhetnek diplomát, ezek mellett turizmus-vendéglátás, valamint szőlész-borász szakokon felsőoktatási szakképzésben is végezhetnek Sárospatakon tanulmányokat. Az idén első alkalommal köszönthetek a Gólyák közt gyógypedagógia alapszakra felvételt nyert hallgatókat.

A főigazgató tanévnyitó köszöntője után a II. Rákóczi Ferenc általános iskola kisdiákjait adtak elő két verset, majd az elsőéves hallgatók ünnepi fogadalomtétele következett. Az eskü után Dr. Bujdosó Zoltán, a campusokért felelős rektorhelyettes és Dr. Kelemen Judit, az EKE Comenius Campusának főigazgatója egy-egy kézfogással egyetemi polgárrá avatta az elsőéves hallgatókat.

Aros János polgármester is köszöntötte a gólyákat, sikeres tanulmányokat kívánt számukra, valamint megköszönte a hallgatóknak azt is, hogy Sárospatakot és Campust választották a felsőoktatási tanulmányaik folytatásaként, majd jelképesen átadta a város kulcsát. Őt követően Hankovszki Lívia turizmus-vendéglátás szakos elsőéves hallgatót mondta el köszöntő gondolatait.

A beszéd után Géresi Gabriella másodéves hallgatótól egy elsősöket buzdító zeneszámot halhattak a megjelentek, majd a Comenius Campus Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Bartók Szilárd köszöntötte az elsőéves egyetemi hallgatókat.

Ezt követően elhangoztak a Comenius Campuson a 2018-2019-es tanévben bekövetkezett események és változások, majd több együttműködési aláírásra is sor került.

Az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusa a 2018. évi felvételi eljárás során először hirdette meg a gyógypedagógia alapszakot logopédia és pszichopedagógia szakiránnyal. A szak iránti nagy kereslet és jelentős szakmai igény  Sárospatak térségében is mutatkozott –itt a pszichopedagógia szakiránynak  látta helyét és megvalósulási esélyét a vezetőség. A szakmai gyakorlat részben speciális intézményekben történik majd (kisegítő köznevelési intézmények, szakszolgálatok, kórházak, gyámhivatalok, szociális otthonok stb.), részben pedig olyan integráló intézményekben, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekeket együtt nevelik ép társaikkal. A szakmai gyakorlat sikeres megvalósulása érdekében az ünnepélyes tanévnyitón együttműködési szerződések aláírására is sor került a gyakorlati képzési bázisintézményekkel (a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános iskola, a Carolina Óvoda és Bölcsőde), valamint a B-A-Z Megyei Kormányhivatallal a korábbi együttműködés kibővítésére, a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, a Sátoraljaújhelyi Kórházzal, a Mezőkövesdi Tankerülethez tartozó EGYMI Sárospataki és Sátosaljaújhelyi Tagintézményével, valamint a Szerencsi Tankerülethez tartozó Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolával is.

A nyár folyamán akkreditációs dokumentációt állított össze az intézmény a német nemzetiségi tanító és óvodapedagógus szakirányok engedélyeztetése érdekében. Ehhez még a nyáron megegyeztek a német nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartóival az együttműködési megállapodásokról, akik közül valamennyien azonnal támogatták kezdeményezésüket. Az EKE Sárospataki Comenius Campusa a tanévnyitón a hercegkúti, a rátkai és a sátoraljaújhelyi német nemzetiségi óvodákkal és iskolákkal kibővítette a nyáron már aláírt együttműködési megállapodásokat: az intézmények mostantól Comenius Felsőoktatási Pontként működnek. Az erről szóló táblát az aláírásokat követően vették át az intézmények képviselői.

Feltöltő

Fel