A fejedelem összeköt – kialakítás alatt a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal

A tervek szerint kilenc ország és közel ötven település részvételére számítanak a Rákóczi – Európai Kulturális Útvonal szervezői.

Hajdu Imre, az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elnöke, a program koordinátora elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap ötmillió forintos támogatásával idén szeptemberben indult az útvonal előkészítése, ami a közreműködők lelkesedése okán hirtelen felgyorsult. A november 23-i sárospataki konferencia pedig annak a bizonyítéka volt, hogy a Fejedelem szellemi öröksége nem csak nekünk magyaroknak jelent sokat, de annak ápolása nem ismer határokat. Csehek, lengyelek, szlovákok, ruszinok, erdélyiek, svédek, törökök, olaszok és franciák egyaránt kifejezték szándékukat, hogy közös akarattal és közös szándéktól vezérelve olyan Európán keresztül áthaladó útvonalat hoznak létre, amely turisztikai és kulturális együttműködést generál a kisebb közösségek között is.         

Hajdu Imre elmondta, hogy a gondolat szinte egyszerre, de egymástól függetlenül fogant meg a lengyelországi Jaroslaw és Sárospatak döntéshozói fejében. Október 27-én a Kassai Főkonzulátus munkatársainak szervezésében tartottuk az első tanácskozást, ahol az együttműködés szándékának kinyilvánítása mellett a konkrét munkára is javaslatot tettünk Tamás Edittel, a Rákóczi Múzeum igazgatójával. Arra kértük az ott jelenlévőket, hogy megbeszélésünket Sárospatakon, a Rákóczi várban folytassuk, hiszen mi más lehetne jobb helyszín egy Rákóczi kultuszát ápoló szerveződés számára, mint az ősi pataki fészek. A határidőül szabott idő nem volt sok, így azonnal munkához láttunk. A kassai tanácskozáson résztvevő településeken kívül nagyon sok város és falu vezetőjével beszéltünk személyesen és küldtünk megkeresést. Szinte mindenki válaszolt és támogatásáról biztosította a sárospataki gondolat megvalósítását. A konferencián megjelent Jindrichúv Hradec (Csehország), Jaroslaw (Lengyelország), Kassa, Miskolc, Sztropkó, Nagysáros, Zboró, Svidnik (Szlovákia), Szécsény, Romhány, Vaja, Regéc és Sárospatak küldöttsége. Levélben és telefonon jelezte részvételi szándékát Prága, Firenze, Rodostó, Köln, Bécs, Bécsújhely és Róma mellett számos magyarországi település is Kőszegtől Tokajig.

A sárospataki konferencián minden résztvevő település vállalta, hogy összeállítja azon emlékhelyek pontos helyét és megnevezését, amin keresztül a fejedelemhez kötődik. Vállalták, hogy kijelölnek egy-egy települési koordinátort és a működéshez biztosítják az önkormányzat infrastruktúráját. Az így létrejövő hálózat minden olyan európai uniós pályázatra képes lesz a közös munka által, ami a határokon átívelő együttműködést támogatja.

II. Rákóczi Ferenc kultusza Európa-szerte élő és tetten érhető, mondta dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, a Parlament Európai Ügyek Bizottsága elnöke. Számos már meglévő kulturális útvonal halad keresztül Magyarországon, és az érintett települések a megmondhatói, hogy ugrásszerűen megnőtt az idegenforgalmi bevételük az akkreditációt követően. Rákóczi emlékének ápolói igenis körbejárják azokat a városokat és falvakat, amelyeket az útvonal érint majd. A nagyobb és a kisebb települések számára egyaránt fontos, hogy újabb lehetőségeket találjanak és használjanak ki idegenforgalmi bevételeik növelésére.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretének forrásaival segíti az első lépések megtételét, amit remélhetőleg követnek majd a luxemburgi pályázatok.

Waldemar Paluch, Jaroslaw polgármestere egy áprilisban beadható pályázatra hívta fel a figyelmet és javasolta, hogy arra már közös pályázatot adjanak be az útvonalban résztvevő települések. Egyben meghívta a jelenlévőket január közepére Jaroslawba, hogy az egyesülés konkrét formáiról döntsenek.

Feltöltő

Fel