A(z) Konferencia, tudományos ülés kategória hírei

Egyetemi székfoglaló előadás (THE) – Bíró István Ferenc

A magyar népzenekultúrához való viszonyulásmódok és ezek hatása a hazai népzeneképzés intézményesülésére Az előadás alapproblémája a magyarországi népzeneoktatás intézményes keretek közé kerülése és a népzenész szakma konstruktivista megközelítésben értelmezett professzionalizációja, mely folyamatoknak a részletes feltárása mindeddig elkerülte a kutatók figyelmét. Mindössze néhány tanulmány tesz kísérletet egy-egy részletkérdés tisztázására, azonban a lejátszódó folyamatok történeti, elméleti összefüggéseit

Meghívó: Az időskor pszichológiai dilemmái – Dr. Ludányi Ágnes előadása

Március 23-án, szerdán, 15 órától a Tokaj-Hegyalja Egyetem ismét falai közé várja a Szenior Akadémia hallgatóit. Dr. Ludányi Ágnes tart előadást az egyetem Dísztermében (főépület, 1. emelet) Az időskor pszichológiai dilemmái címmel. Szeretettel várjuk hallgatóinkat és az érdeklődőket egyaránt. Bővebb információ: unithe.hu

Fel