A(z) Városháza kategória hírei

Tájékoztató “Nyári diákmunka 2023” központi munkaerőpiaci program indításáról

Tájékoztató “Nyári diákmunka 2023” központi munkaerőpiaci program indításáról

T Á J É K O Z T A T Ó „Nyári diákmunka 2023.” központi munkaerőpiaci program indításáról Tisztelt Sárospataki Diákok! A 2013-2022-as évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2023.”

Rendkívüli testületi ülés lesz június 20-án

M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét 2023. június 20-án (kedd) 15:30 órára a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Rákóczi út 32.) tartandó rendkívüli ülésére összehívom. Napirend: 1. Előterjesztés a területi védőnői ellátásról Előterjesztő: Aros János polgármester 2. Előterjesztés

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SÁROSPATAKI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében aljegyző Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző helyettesítése, a törvényesség megtartása, a Képviselő-testületek, a bizottságok elé kerülő előterjesztések alaki, tartalmi, törvényességi szempontoknak megfelelően való elkészítése, helyi rendeletek alkotásának, módosításának előkészítése és elkészítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. Közreműködik a helyi önkormányzati

Sárospatak Város Önkormányzata május 26-án tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2023. május 26-án (péntek) 10:00 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.   Napirend előtt: • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Pályázati felhívás: Homlokzati Alapból történő támogatás elnyerésére

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Sárospatak Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Homlokzat-felújítási Alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól szóló 13/2015. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki Homlokzati Alapból történő támogatás

Tájékoztatás zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról – ingatlan előtti közterület karbantartásáról

Tisztelt Sárospataki Ingatlantulajdonosok/használók! Kérem, hogy a tulajdonukban álló vagy az Önök által használt ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról gondoskodni szíveskedjenek. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a kimondja, hogy: „A közösségi együttélés alapvető

Sárospatak Város Önkormányzata április 28-án tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2023. április 28-án (péntek) 9:00 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom. Napirend előtt: • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és

Álláspályázat: Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsöde intézményvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet, Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsöde intézményvezető (magasabb vezető) Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot

Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Gondnok munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SÁROSPATAKI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Gondnok Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): – közreműködik a Sárospataki Polgármesteri Hivatal épülete körüli rend és tisztaság fenntartásában, gondoskodik az épület takarításáról – az alkalmazottak szervezése útján; – a hivatal működéséhez szükséges beszerzések lebonyolítása; – a hivatali munkavégzéshez szükséges fogyóeszközök, irodaszerek beszerzése, kiadása; –

Fel