A(z) Önkormányzati hírek kategória hírei

Sárospatak Város Önkormányzata március 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

Sárospatak Város Önkormányzata március 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai az alábbi linken tekinthetők meg: http://varoshaza.sarospatak.hu/2015/03/20/2015-marcius-27-i-kepviselo-testuleti-ules-anyagai/     A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. március 27-én (péntek) 900 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom.   Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Bírósági ülnököket lehet jelölni

    Tisztelt Sárospataki Lakosok!   Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. Magyarország Alaptörvénye Bírósági fejezetének 27. cikk (1) és (2) bekezdése szerint bíróság – ha törvény másképpen nem rendelkezik – tanácsban ítélkezik. Törvény

Tájékoztató a települési támogatásokról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a települési támogatásokról szóló rendeletét. A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban az Szt.) alapján, a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.

Összefoglaló a február végi képviselő-testületi ülésről

A február végi képviselő-testületi ülésen számos fontos napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. A legfontosabbakról Sárospatak alpolgármestere, Sikora Attila nyilatkozott.    „A számos napirendi pontok közül volt néhány, amelyek a márciustól esedékes változásokról szóltak. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása volt. 2015 március elsejétől változnak a támogatási formák, illetve

Összefoglaló a februári bizottsági ülésekről

A február végi képviselő-testületi ülés előtt a bizottságok is megtartották szokásos havi egyeztetésüket, hogy javaslataikat megfogalmazhassák. Február 23-án délután a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai gyűltek össze, közel 40 napirendet tárgyaltak meg. Az ülésen több rendeletet is módosítottak, de újat is alkottak. „Ülésünkön napirendi pont volt a javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek

Sárospatak Város Önkormányzata február 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

  M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. február 27-én (péntek) 900 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom. (A napirendekre kattintva letöltheti az aktuális előterjesztést!)   Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

Az év első rendes testületi ülését január 30-án, pénteken tartotta a képviselő-testület. A 23 napirendi pont közül a legfontosabb és amelyhez a legtöbb kérdés, hozzászólás érkezett, az természetesen az Önkormányzat 2015. évi költségvetése volt, melyet a képviselő-testület végül nyolc igen szavazattal elfogadott. „Összesen 23 napirendet tárgyaltunk, melyek közül a legfontosabb az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Pályázati felhívás sporttámogatás elnyerésére

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete értelmében a városban működő sportszervezetek ismét lehetőséget kapnak sporttámogatás elnyerésére. A pályázati keretösszeg 8.000.000. Ft, mely az egyesületek, szakosztályok működési költségeinek biztosításához kíván segítséget nyújtani. A támogatások mértékéről a Humán Bizottság javaslatára a Képviselő- testület dönt. Pályázni a mellékelt adatlapon lehet, mely a pályázathoz benyújtandó szükséges mellékleteket is

Sárospatak Város Önkormányzata január 30-án tartja Képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. január 30-án (péntek) 900 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom. (A napirendekre kattintva letöltheti az aktuális előterjesztést!)   Napirend előtt:   Tájékoztató a két ülés között

A decemberi képviselő-testületi ülésről

A 2014-es év utolsó rendes képviselő-testületi ülést december 12-én tartotta Sárospatak Város Önkormányzata. Az ülés előtt hagyományosan átadásra kerültek a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetések, illetve most nem csak a két kategória négy nyertes sportolóját, hanem még három, eredményes diákot is jutalmaztak. A képviselők ezután kezdtek hozzá a tanácskozáshoz. Az ülés legfontosabb napirendi pontjairól

Fel