A(z) MNM Rákóczi Múzeuma kategória hírei

1703. május 6-án adta ki II. Rákóczi Ferenc a Brezáni kiáltványt

1703. május 6-án adta ki II. Rákóczi Ferenc a Brezáni kiáltványt

Esze Tamás tarpai sókereskedő jobbágy (1666-1708) az 1690-es évek közepén kapcsolódott be a szegénylegények szervezkedésébe. A hegyaljai kuruc felkelés idején azonban nem vett részt az eseményekben, kirobbanása előtt Károly Sándor szatmári főispán letartóztatta. A XVIII. század első éveiben kibontakozó tiszaháti felkelésnek azonban már ő a vezetője. Esze Tamás 1703 tavaszán kapcsolatot keresett a Brezán várában

311 éve kötötték meg a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békét

„Történelmi fejlődésünk mai távlataiból tekintve vissza 1711-re, úgy látjuk, hogy a szatmári megegyezés a Habsburg-dinasztia, a magyarországi fő és köznemesi rendek kompromisszuma volt, és nem az egész ország, még kevésbe a megszületendő magyar polgári nemzet érdekéből jött létre. Sem Rákóczi, sem a Habsburg Birodalom államférfiai nem érték el céljukat, éppen ezért nem vereség és nem

Újra látogatható a kazamatás várfal!

A sárospataki vár külső védelmi rendszerének legerősebb, ma is legszembetűnőbb része a kazamatás várfal. A külső vár falait és bástyáit Perényi Péter építtette egy időben a belső várral. A külső várat sarokbástyákkal, a nyugati hosszoldalán több kisebb bástyával erődítették. A vár legkorábbi, 1573-ban készült alaprajzán ezek jól láthatók. A védelmi rendszert I. Rákóczi György korszerűsítette.

„Patak látta élte nagyságát, Patak őrzi hült porait.”

Sárospatak történetében április 18-án két esemény köthető Lorántffy Zsuzsannához. 1616-ban ezen a napon kötött házasságot I. Rákóczi Györggyel és 44 év múltán ezen a napon hunyta le örökre szemeit. A Tompa Mihály Lorántffy Zsuzsána emlékezete című verséből vett idézet jól jelzi a fejedelemasszony kötődését szeretett városához. 1860. július 8-án a sárospataki református templomban hangzott el

1616. április 18-án lett Sárospatak Rákóczi birtokká

Lorántffy Zsuzsanna 1600-ban született Ónodon, református felső-magyarországi családban. Apja, Lorántffy Mihály az ottani vár kapitánya volt. Anyja, Zeleméri Borbála örökségeként került a család birtokába Sárospatak vára 1608-ban, ahol berendezték otthonukat. Zsuzsanna egész életében ragaszkodott gyermekkora helyszínéhez. Lorántffy Zsuzsanna 16 esztendős korában, 1616. április 18-án kötött házasságot a 23 éves I. Rákóczi Györggyel. Ő a környékbeli

Április 18 – műemléki világnap

A XVI. századi késő reneszánsz váregyüttes országosan ismert műemléke Sárospatak városának. A belső várost körülölelő várfal különlegességét növeli a bejárati kapu fölötti felirata, mely az építés dátumát is őrizte közel háromszáz esztendeig. Perényi Péter koronaőr családja új birtokközpontjaként építette a pataki várat 1534 és 1537 között. A feliratos kőtábla a városfal elkészültét örökítette meg. Latin

Leghűségesebb népe emlékezett II. Rákóczi Ferencre

A nagyságos fejedelem élete utolsó éveit törökországi emigrációban töltötte. Rodostóban halt meg 1735. április 8-án. II. Rákóczi Ferenc emléke a nép emlékezetében tovább élt. 1906-ban tértek haza Törökor-szágból hamvai, a kassai Szent Erzsébet székesegyház lett végső nyughelye. Születésének, életének, halálának helyszínei, Borsi, Sárospatak, Kassa nemzeti zarándokhelyek lettek. A szabadságharc kibontakozása a ruszinok lakta területekhez kapcsolódott.

287 esztendeje halt meg a nagyságos fejedelem

II. Rákóczi Ferenc a szatmári béke után 1711-ben az amnesztia helyett a száműzetést választotta. Lengyelország és Franciaország után a törökországi Rodostó lett élete utolsó állomása. 1720-tól e városban élte élete utolsó tizenöt esztendejét a magyar emigránsok kis csoportjával körülvéve. A bujdosásban a fejedelem hű társa, egykori belső apródja, majd íródeákja Mikes Kelemen volt. A Rákóczi

Fedezze fel a sárazsadányi Néprajzi Kiállítóhelyet

Április 1-én újra nyitja kapuját Sárazsadányban az MNM Rákóczi Múzeuma Néprajzi Kiállítóhely. Látogassanak el hozzánk, kapcsolódjanak ki elmerülve a múlt szépséges értékeiben. Zárt kertünkben a gyermekek biztonságban fedezhetik fel a Penna Jankó játszóteret. Bővebb információ: https://rakoczimuzeum.hu/index.php/hu/ Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

346 esztendeje született II. Rákóczi Ferenc

Követve a több évtizedes hagyományokat ebben az évben is megemlékeztek a fejedelem születésnapjáról Borsiban. Ez volt az első születésnapi ünnepség a kastély felújítását követően, a Rákóczi Kastélyközpont szervezte. Az esemény társrendezője volt Borsi község önkormányzata, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás és a Teleki László Alapítvány. A születésnapi rendezvények iránti érdeklődést jól mutatta, hogy a

Fel