A(z) MNM Rákóczi Múzeuma kategória hírei

Csillag Péter a Balassa Iván Emlékérem ez évi díjazottja

A Bodrogközi Művelődési Egyesület a Bodrogköz-kutatás és a terület megismerése terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozza a kiváló tudós, etnográfus Balassa Iván nevét viselő Emlékérmet. A díjátadó minden évben a Bodrogközi Művelődési Egyesület alapítójaként tisztelt Balassa Iván születésnapjához közeli időpontban, Sárospatakon a Rákóczi Múzeum októberi konferenciája keretében történik. Így volt ez ebben az esztendőben is.

A szécsényi országgyűlésen választották II. Rákóczi Ferencet Magyarország vezérlő fejedelmévé

A1703-ban zászlót bontott a Rákóczi-szabadságharc. II. Rákóczi Ferenc az ország nemes és nem nemes lakosságát szólította fegyverbe a császár súlyos elnyomó uralma ellen. Sikerült összefognia a népi kurucság mozgalmát a nemesi rendi ellenállással. Az új magyar állam kiépítése már 1703 nyarán megkezdődött központi rendeletek, pátensek kibocsátásával (naményi- és vetési pátens). Rákóczi reálpolitikusként tudta, hogy alkotmányos

Együtt örülünk Borsival

2021-ben került átadásra a magyar kormány 3 milliárd forintos támogatásával megújult borsi Rákóczi kastély. Megnyílt a II. Rákóczi Ferenc szülőhelyét bemutató kiállítás. A fejlesztések az elmúlt két évben is folytatódtak. 2023. szeptember 10-én az Európai Unió által támogatott projekt zárókonferenciáján Dr. Hörcsik Richárd képviselő a kastélyt és felújításának történetét vázolta fel. Szabadics Anita főosztályvezető (Építésügyi

A Magyar Írószövetség elnöke, Erős Kinga nyitotta meg a III. Rimay Költészeti Fesztivált

2023-ban harmadik alkalommal rendezi meg a Rimay János Alapítvány a Költészeti Fesztivált. Hagyomány, hogy a rendezvény nyitóeseményének az MNM Rákóczi Múzeuma, a Vörös-torony Lovagterme ad helyet. Papp Ferenc, a Rimay János Alapítvány elnöke és Erős Kinga, a Magyar Írószövetég elnöke köszöntötte az ötnapos találkozó résztvevőit, az Észak-, és Északkelet-Magyarországon élő, ehhez a vidékhez kötődő, a

Tudományos konferencia a Rákóczi-várban

Történelmi helyszínen, a Vörös-torony Öregpalotájában kezdődött 2023. szeptember 6-án a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya ez évi nagy konferenciája. “A könyv a kora újkori Kárpát-medence művelődésében: kiadás, befogadás, használat” címmel megrendezett tanácskozást Kecskeméti Gábor akadémikus, a BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója, Monok István az MTA Könyvtár, Levéltár és Információs Központ főigazgatója köszöntötte. A program együttműködve

Varázslat, Zsolnay-tányérral

Petrőczi Éva munkásságát jól ismerhetik a sárospatakiak. Tudományos konferenciák visszatérő nagyhatású előadójaként számtalanszor hallhattuk. Számos itt megjelent kötet, tanulmánykötet szerzőjeként is olvashattuk írásait. Versesköteteinek bemutatóin is gyakran magával ragadta közönségét az elmúlt években városunkban is. Hatvanadik a most bemutatott kötete, melyek sorában a huszadik verseskötet. Darabjai 2022-2023-ban születtek, s a Fekete Sas Kiadó jóvoltából jelentek

A kuruc csapatok 1703. augusztus 28-án foglalták el Sárospatakot

1703 nyarán II. Rákóczi Ferenc egyre növekvő seregének egyik egysége a Tiszán átkelve a Bodrogközön nyomult előre. Augusztus 28-án foglalták el a kuruc csapatok a pataki várat. Bevonulásukkor várkastély egy szerencsétlenség folytán kigyulladt. A tűzvész súlyosan megrongálta a belső várat, megsemmisítvén a tetőzetet, a festett famennyezetes emeleti termeket. Csupán a déli szárny földszinti és emeleti

Fel