A(z) MNM Rákóczi Múzeuma kategória hírei

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok: MNM Rákóczi Múzeuma és gazdasági felügyeletéhez tartozó tagintézmények

1708 novemberében és decemberében zajlott a sárospataki országgyűlés

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc alatt a Rendi Konföderáció három országgyűlést tartott.1705-ben Szécsényben, 1707-ben Ónodon, 1708-ban Sárospatakon. A nemzeti összefogás és a hadsereg megerősítése céljából hívta össze a Fejedelem a sárospataki országgyűlést. Október 28-án a szatmári táborból küldte ki országgyűlés meghívólevelét Rákóczi. A nemes vármegyék, az egyházi főméltóságok és a conventek, a kiváltságos területek

„Korát előzte…” Lorántffy Zsuzsannára emlékeztünk

A nyári református diáktábor alkalmával felvetett kezdeményezés vált valóra a reformáció napján. A sárospataki várban, a Vörös-torony melletti várárokban a Sárospataki Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyra emlékezve rózsát ültetett.  Lengyelországból, egy református lelkész rózsakertjéből érkezett a fehér futórózsa, mely élő emlék, miként azt Dr. Fodor Ferenc nagytiszteletű úr is kiemelte emlékbeszédében. Tompa Mihály „Lorántfy Zsuzsána

1659. október 30-án Lorántffy Zsuzsanna végrendeletében Sárospatakot az egész nemes Magyarországra hagyta

1648-ban halt meg I. Rákóczi György, megözvegyült Lorántffy Zsuzsanna. Férje akarata szerint a teljes családi vagyon feletti rendelkezés a fejedelemasszony kezébe került. Ő volt a leggazdagabb nő egész Magyarországon. Elhagyván a gyulafehérvári fejedelmi palotát kisebbik fiával, Zsigmonddal Sárospatakra költözött. Hamarosan lakodalom és temetés követték egymást életében. Zsigmond megházasodott. Néhány hónap múltán azonban meghalt az ifjú

II. Rákóczi Ferencet és bujdosótársait 1906. október 29-én temették el Kassán

II. Rákóczi Ferenc a törökországi Rodostóban halt meg emigrációban 1735-ben. A francia lazaristák Saint Benoit templomába temették el Isztambulban. A fejedelem alakja a millennium évére az állami önállóság szimbólumává vált. Hamvainak hazahozatala érdekében a kiegyezést követően országos mozgalom indult. II. Rákóczi Ferenc sárospataki temetésének lehetősége is felmerült. Az itteni végső nyughely azonban a temetés családi

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Budapesten

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár adott helyett az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára 2023. október 17-én rendezett programjának. Gerencsér Judit, az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató helyettese köszöntette a „II. Rákóczi Ferenc nyomában Magyarországon és a ruszinok” című rendezvény résztvevőit. Polánszkiné Nádas Ildikó, az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtárának vezetője könyvtáruk Rákóczi-családhoz kapcsolódó köteteit mutatta be.

Csillag Péter a Balassa Iván Emlékérem ez évi díjazottja

A Bodrogközi Művelődési Egyesület a Bodrogköz-kutatás és a terület megismerése terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozza a kiváló tudós, etnográfus Balassa Iván nevét viselő Emlékérmet. A díjátadó minden évben a Bodrogközi Művelődési Egyesület alapítójaként tisztelt Balassa Iván születésnapjához közeli időpontban, Sárospatakon a Rákóczi Múzeum októberi konferenciája keretében történik. Így volt ez ebben az esztendőben is.

Fel