A(z) Református Egyház kategória hírei

Meghívó: a Sárospataki Református Egyházközség énekkarának 20 éves évforulójára

Meghívó: a Sárospataki Református Egyházközség énekkarának 20 éves évforulójára

Május 22-én 16 órai kezdettel emlékezünk és adunk hálát azért, mert húsz esztendővel ezelőtt alakult gyülekezetünk énekkara. Az ünnepi alkalmon ott lesz az a két énekkar – a sátoraljaújhelyi, tiszaújvárosi – amely az induláskor is osztozott a gyülekezet örömében. Az énekkar a gyülekezeten belül a közösség egyik összetartó ereje. A közös éneklés egyben közös imádkozás,

Meghívó: Mikló Ferenc nagyszalontai lelkipásztor istentiszteletére

A Református Egyházban május 22. a Magyar Református Egység Napja. Ezen a napon a Kárpát-medencei magyar reformátusok egységesülésére emlékeznek határon túl és innen. A Kárpát-medencében és a világban elszórtan élő magyar reformátusok lelki, testvéri közösségét fejezi ki ez az ünnep. A Sárospataki Református Egyházközségben május 22-én a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten Mikló Ferenc nagyszalontai

Meghívó: Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor a “Reformáció hatása a liturgiára” című előadására

Sárospataki Református Egyházközség 2016-ban reformációi előrendezvényeket tart. Ezzel készülünk a reformáció 2017-ben esedékes félévezredes évfordulójára. E rendezvénysorozat keretében április 17-én 15 órai kezdettel a Lorántffy teremben (megközelíthető a Lorántffy utca felől a templomkertben) Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor, teológiai tanár, miniszteri biztos a “Reformáció hatása a liturgiára” címmel tart előadást. Felkért hozzászóló Dr. Kádár Ferenc

Meghívó: Johann Schipaanboord holland presbiter előadására a valdensekről

Gyülekezetünkben szép évfordulók következnek, amelyek alkalmasak arra, hogy református identitásunkat újragondoljuk, s ezáltal hitünkben megerősödjünk. 2017-ben lesz a reformáció félévezredes, 2018-ban pedig a sárospataki reformáció 480. évfordulója. De 2020-ban Sárospatak nagyasszonya, Lorántffy Zsuzsanna születésének 420., halálának pedig 360. évfordulója lesz. Mindenik évforduló olyan esemény, amely mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy egy-egy pillanatra meg ne

Tisztelgés a reformáció előtt: 499 perces Bibliaolvasás a templomban

A péntek délelőtti Istentiszteletet követően kezdetét vette a Sárospataki Református templomban a 499 perces Bibliaolvasás. dr. Fodor Ferenc lelkipásztor elmondta, 2017-ben lesz 500 éves a reformáció, amelyre nemzetközi szinten is számos rendezvényt tartanak majd. A hazai reformáció központjában, Sárospatakon pedig már az idén elő rendezvényeket tartanak, ezért fogalmazódott meg bennük az ötlet, hogy 499 perces

499 perc bibliaolvasásra készülnek nagypénteken

Az idei év a reformáció 499. esztendeje. A Sárospataki Református Egyházközség rendezvénysorozattal készül már idén e szép kerek évforduló megünneplésére. Reformációi elő rendezvényként március 25-én, a nagypénteki délelőtti istentisztelet után 11 órai kezdettel  499 perc bibliaolvasást rendezünk. Mind a hallgatóság, mind a bibliaolvasásban résztvevők cserélődnek, hiszen több órányi időt vesz igénybe a lebonyolítása. Valljuk, hogy

A Missziói Bizottság ebédosztása

Hajléktalanoknak hirdette meg ebédosztási akcióját a Sárospataki Református Egyházközség Missziói Bizottsága, de minden hozzájuk betérőt jó szívvel invitáltak ebédre. Bíró Ferenc missziói gondnok vezetésével január 23-án a piactéren egy-egy tál meleg étellel és süteménnyel fogadták a rászorulókat. Többen ételhordóban vitték magukkal az élelmet. Az ebédet Márki Bertalan presbiter, királyi mesterszakács főzte. Kajati József temetőőr és

Református bál

Egyházközségünk idén is megrendezi a református bált, melyre a Mudrány Étteremben (Comenius út 1.) február 6-án szombaton, 19 órai kezdettel kerül sor. A Reformáció félévezredes jubileumára 2017-ben emlékezik a világ. Gyülekezetünk alapításának pedig 2018-ban lesz 480. évfordulója. E közeli kettős szép évforduló alkalmából gyülekezeti rendezvényeket kívánunk szervezni már idén is. A bál tiszta bevétele ezeket

Fel