Stókáné Palkó Mária feltöltő archívuma

Mobileszközök alkalmazása iskolai környezetben – konferencia a Comenius Campuson

Mobileszközök alkalmazása iskolai környezetben – konferencia a Comenius Campuson

Az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa 2016. október 20-án „Mobileszközök alkalmazása iskolai környezetben” címmel regionális informatikai konferenciát szervezett pedagógusok számára. A konferencia célja az volt, hogy jó gyakorlatokat, módszereket mutasson az egyre népszerűbb mobil eszközök tanítási gyakorlatban történő hatékony alkalmazására. Az előadók a témában nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, pedagógusok, oktatók voltak. A rendezvény szervezéséhez

Játékos IKT az óvodában

Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara 2015. december 9-én „Játékos IKT az óvodában” címmel regionális konferenciát szervezett óvodapedagógusok számára. A konferencia célja az volt, hogy jó gyakorlati példákat mutasson az információs és kommunikációs technológiák (IKT) óvodai gyakorlatban történő hatékony alkalmazására, eloszlatva az ezzel kapcsolatos téves nézeteket is. Az előadók a témában nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok,

Pályázati felhívás – „Eszterházy Károly Főiskola Bora 2016″ címre

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Eszterházy Károly Főiskola Bora 2016″ A pályázaton a Tokaji Borvidék bortermelő vállalkozói (cégek, magánszemélyek) vehetnek részt. A pályázó a meghirdetés évét megelőző évjáratok forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező boraival (a tétel azonosító betűsort a jelentkezési lapon fel kell tüntetni) pályázhat. Előnyt élvez az, aki már lepalackozott, kereskedelmi forgalmazásra kész borral pályázik. A pályázatra TOKAJI

„Mérés és értékelés a vizuális kultúra tanításában” címmel 2015. november 16-án szakterületi tudományos konferencia volt az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán

A vizuális nevelésre célzott tantárgy öndefiniálási időszaka az 1990-es évek végére lezajlott: az 1997-es NAT hatására a „rajz” tantárgy „vizuális kultúrává” változott. A rajztanárok, tanítók általában úgy vélik, hogy a tantárgy akkor kialakított szaktartalma ma is megállja a helyét, mert korszerű és tudományosan megalapozott, illetve mert jól megalkotott struktúrája alapján folyamatosan korszerűsödni képes. A módszertani

Kormos Éva kiállítása a Comenius Karon

Kormos Éva festőművész évtizedekig dolgozott a Comenius Kar gyakorló iskolájában és az egykori Művészeti nevelési tanszéken. Jelenleg Egerben él. Pályája során a legkülönfélébb kiállításokon szerepel akvarelljeivel és pasztellképeivel. Most elsősorban finom kolorittal megfestett, dinamikus akvarelljeit tárja a kar hallgatói és dolgozói, valamint a sárospataki tárlatlátogató közönség elé. A megnyitón Dr. Kelemen Judit dékán köszöntötte a

Alkalmassági vizsga a Comenius Karon

Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara 2015. május 27-én és 28-án alkalmassági vizsgát szervezett az idei felvételi eljárás keretében tanító és óvodapedagógus alapszakra jelentkezőknek. Az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése kritérium követelmény e két szakra jelentkezők esetében, ennek hiánya kizáró ok a felvételi eljárásában. A két nap során mintegy 128 felvételiző vett részt a vizsgákon, melyen

Falusi turizmus címen támogatott képzés indul

„Az Eszterházy Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szereplőnek  fejlesztése: Oktatás – Gyakorlat – Innováció” című projekt keretében az Eszterházy Károly Főiskola „Falusi turizmus” néven, felnőttképzést indít. Javasoljuk falusi turizmusban dolgozó vendéglátók számára, illetve a falusi turisztikai vállalkozás elindítását tervező közép- és felsőfokú szakképzettséggel rendelkező felnőttek számára. A képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a turizmusról,

Alkalmassági vizsga a Comenius Karon!

Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán 2015. május 27-én és 28-án délelőtt 9 órakor alkalmassági vizsgát szervezünk. A jelentkezők írásbeli tájékoztatást kapnak, melyik napon kell megjelenniük az alkalmassági vizsgára! A vizsga díja 4 000 Ft. A díj befizetésére szolgáló csekk a Kar Felvételi csoportjától igényelhető a honlapon található elérhetőségeken. A befizetés a 10035003-01426713-00000000 számlaszámra történő banki átutalással

Újabb szakirányú támogatott képzések

„Korszerű ételkészítési ismeretek a gyakorlatban”, illetve „Vállalkozói kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése” támogatott szakirányú képzések indulnak egri és sárospataki képzési hellyel „Az Eszterházy Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése: Oktatás – Gyakorlat – Innováció” című projekt keretében. Információk a képzésekről: 1. Korszerű ételkészítési ismeretek a gyakorlatban Képzési idő: 120 óra, ebből elméleti órák száma 24, gyakorlati órák száma

Informatikai képzések a Comenius Karon

„Az Eszterházy Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése: Oktatás – Gyakorlat – Innováció” megnevezésű projekten belül az EKF – felnőttképzés keretében – támogatott informatikai képzéseket indít Egerben és Sárospatakon. Rendszergazda mesterkurzus Kinek ajánljuk ezt a képzést? A 60 órás Rendszergazda mesterkurzus gyakorló rendszergazdáknak nyújt speciális ismereteket szakterületükhöz igazodva, természetesen gyakorlati problémákra fókuszálva mind windows-os,

Fel