Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda pályázatot hirdet
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: Főiskolai óvodapedagógusi diploma.
Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló okiratok
• Szakmai önéletrajz
• Lelkipásztori ajánlás
• Motivációs levél
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betöltésével kapcsolatos információk:
A munkaviszony időtartama: Határozott idejű, mely alkalmasság esetén meghosszabbítható.
A munkakör betöltése 3 hónap próbaidőhöz kötött.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás

Illetmény és juttatások: A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról törvény és a végrehajtási rendelete alapján
A munkavégzés helye: 3950 Sárospatak, József A. u. 31.

A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2024. szeptember 01.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton: oromhirvetelovoda@gmail.com
Személyesen: munkaidőben, zárt borítékban, az óvoda igazgatójának címezve
Postai úton: az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda címére: 3950 Sárospatak, József A. út 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.
A személyes meghallgatás időpontjáról a megadott elérhetőségen értesítést küldünk.
További információ kérhető Tóth Ottóné igazgatótól a 06 47/656-737-es telefonszámon.

Feltöltő

Fel