A polgármesteri hivatal pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SÁROSPATAKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Sárospataki Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
titkársági ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző és a polgármester napi munkájának adminisztrációs segítése, a hivatal vezetőihez érkező vendégek fogadása, tájékoztatása. Szükség szerint sokszorosítja, faxolja a polgármester által megjelölt iratokat. Rendezi és rendben tartja a polgármester levelezését és ügyiratait. Gondoskodik a polgármester ügyiratainak irattárban történő elhelyezéséről. Napra készen vezeti a polgármester napi programjainak időpontjait és helyszíneit. Bonyolítja a polgármester telefonhívásait. A polgármester által szervezett megbeszélésekre az illetékeseket összehívja, velük telefonon egyeztet. A polgármester félfogadására történő bejelentkezéseket nyilvántartásba veszi, és a félfogadáshoz szükséges iratokat a félfogadás időpontjára a polgármester rendelkezésére bocsájtja. Igény szerint közreműködik rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. A polgármester távollétében a fentiekben felsorolt feladatokat az alpolgármester irányában is teljesíti. Kapcsolatot tart a helyi és regionális médiákkal, részükre a polgármester programját aktuálisan rendezésre bocsájtja.
Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
FEOR besorolás: 3910 Egyéb ügyintéző
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: Sárospatak
Álláshirdető szervezet bemutatása: Sárospataki Polgármesteri Hivatal 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06/47-513-252-es telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítésfeltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határozatlan idejű kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre. Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/4879/2024., valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
• 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
• felhasználói szintű MS OFFICE ismeretek (Word, Excel)
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat ?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
• közigazgatásban, hasonló területen szerzett gyakorlat
• helyismeret
• gépírás
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• Önállóság (alap)
• Határozottság, magabiztosság (alap)
• Hatékony munkavégzés (alap)
• Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
• Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
• Fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján;
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
• Adatkezelési nyilatkozat;
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.10.
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.sarospatak.hu; Hegyalja Televízió
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Feltöltő

Fel