A polgármesteri hivatal pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SÁROSPATAKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

aljegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző helyettesítése, a törvényesség megtartása, a Képviselő-testületek, a bizottságok elé kerülő előterjesztések alaki, tartalmi, törvényességi
szempontoknak megfelelően való elkészítése, helyi rendeletek alkotásának, módosításának
előkészítése és elkészítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Közreműködik a helyi önkormányzati rendeletek kihirdetésében, hatályos rendeletek egységes
szerkezetbe foglalásában.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi

FEOR besorolás:1123 Helyi Önkormányzat kinevezett vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Sárospatak

Álláshirdető szervezet bemutatása: Sárospataki Polgármesteri Hivatal 3950 Sárospatak,
Rákóczi út 32. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06/47-513-252-es telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határozatlan idejű kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre. Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/4876/2024., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezései az irányadók.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Jog, jogász, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező vagy államtudományi szakon
szerzett szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
• Önkormányzati közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:
• ASP rendszer ismerete.
• LOCLEX rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• végzettséget/képzettséget igazoló okirat (ok) másolata
• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
• adatkezelési nyilatkozat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.31.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálásával kapcsolatosan a jegyző javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt. A döntéshozó fenntartja a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.sarospatak.hu, Hegyalja Televízió

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.01.

Közszolgállás publikálás tervezett időpontja: 2024.06.30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Feltöltő

Fel