Óvoda ünnep az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodában

„Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása,
Az Isten fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal Isteni kegyelmet hirdet”
(Tropár.4. hang)

A sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodában 2024. március 25- én került megrendezésre az intézmény névadó ünnepe, Szűz Mária örömhírvétele melyet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepeként is emlegetünk a néphagyomány szerint.
A gyermekekkel és az óvoda dolgozóival együtt ünnepelt Dr. Orosz Atanáz püspök atya, Juhász Géza helynök, Páll Miklós óvodalelkész, és Bialkó Mária MEKIF igazgató.
Óvodánk 2011-ben került a görögkatolikus egyház fenntartásába, azóta büszkén viseljük különleges nevünket, melyet Mária csodálatos fogantatásának eseményéről kapta.
Nagy örömmel és szeretettel készültünk erre a napra. A mindennapi lelki percek és a hittan foglalkozások alkalmával gyermekeink megismerkedtek a bibliai történettel, szép énekeket, verseket, imádságokat tanultak erre a napra. A szépen feldíszített óvodában az ünneplőbe öltözött gyermekek és óvodai dolgozók nagy izgalommal várták a vendégeket.
Az ünnepség első részében Tóth Ottóné az óvoda vezetője köszöntötte a vendégeket, óvoda dolgozóit és a gyermekeket, majd a Méhecske csoportosok az Angyali üdvözlet jelenetét adták elő mély átéléssel, melynek számos énekét közösen énekeltük a szereplőkkel. Ezzel bensőséges, családias közösségben szeretetteljes hála töltötte el szívünket.
Ezt követően Püspök atya szívmelengető gondolataival hozta közel a gyermeki lélekhez az bibliai történet valóságát és valódi örömhírét, majd az óvoda gyönyörű imaszobájában a gyermekekkel együtt közösen imádkoztunk. Az imádságok által megtelt szívünk az Úr Jézus és a gyermekét váró Mária szeretetével, a családias együvé tartozás lélekmelengető érzésével.
Püspök atya vezetésével kitekintettünk egyházunk legnagyobb ünnepére, a közelgő húsvéti ünnepre is, melyet szintén nagyon várunk.
Hála és köszönet az Úr Istennek, hogy megengedte nekünk ismét a közös ünneplést, eltöltötte szívünket a szeretet túláradó érzésével, és megerősítette hitünket a feltámadás reményében.

Tóth Ottóné igazgató és az óvoda nevelőtestülete

Feltöltő

Fel