Értesítés óvodai beiratkozásról! – Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda

Értesítés óvodai beiratkozásról!

Tájékoztatjuk a Tisztelt szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete és a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei, mint óvodafenntartó hirdetménye alapján a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás szabályai óvodánkban a következők.

Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda felvételi eljárása 2024/2025 nevelési évre vonatkozóan
A beiratkozás időpontja: 2024. április 22-től 2024. április 26-ig,
hétköznapokon 7.30-tól 16.00-ig tart
A beiratkozás helye: 3950 Sárospatak, József A. u. 31. (intézményvezetői iroda)

A nevelési év és a jogviszony első napja: 2024. szeptember 1.
A beiratkozás módja: Jelentkezés alapján és jogszabályi rendelkezés szerint.
Jelentkezés módja:
1. Jelentkezés szülői szándéknyilatkozat kitöltésével és benyújtásával!
Azon gyermekek felvétele, akik nem az óvoda felvételi körzetébe tartoznak, csak szándéknyilatkozat benyújtásával lehetséges.
A nem körzetes gyermekeket abban az esetben tudjuk felvenni, ha a kötelező felvétel teljesítése után még van üres hely az óvodában.
A szándéknyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról szerkeszthető formában, valamint papír alapon kérhető az óvoda vezetőjétől, az adminisztrátortól, illetve az óvodapedagógusoktól.
Benyújtás módja: A kitöltött és aláírt szándéknyilatkozat Elektronikus formában az óvoda e-mail címére elküldve, valamint papír alapon, postai úton, illetve személyesen a vezetői irodában leadva.
2. Jogszabályi rendelkezés szerint:
A Kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi körzetébe tartozó, óvodaköteles gyermekeket automatikusan beírja a meghirdetett felvétel időpontjában. Ebben az esetben is kérjük a szándéknyilatkozat benyújtását a pontos adatrögzítés, adategyeztetés miatt (benyújtás módja: ld. 1-es pont szerint).

Óvodai felvételről/átvételről esetleges elutasításról az óvoda vezetője dönt.
A felvételi döntés közlésének határideje a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, jelen esetben 2024. május 26.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok az alábbiak:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat;
• a lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
• TAJ kártya;
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;
• a sajátos nevelési igenyű gyermekek esetében az óvodai ellátáshoz szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata (intézményi kijelölés);
• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §);

Az óvodai felvétel, átvétel szempontjai:

Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodába elsősorban azon családok gyermekeit vesszük föl, akik a bejelentett lakóhely szerint az óvoda felvételi körzetébe tartoznak, az óvoda görögkatolikus nevelési programjával egyetértenek, és vallásos nevelésben kívánják részesíteni a gyermeküket.
Figyelembe vesszük:
• ha a gyermek 2024. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
• ha a gyermek testvére is ebbe az óvodába jár
• ha a gyermek 2,5 éves, és a testvére már ide jár, és van hely az óvodában.
• ha papi, lelkipásztori, plébánosi ajánlással érkeznek

Honlap címe: oromhirvetelovoda.hu
Az óvoda e-mail címe: oromhirvetelovoda@gmail.com
Az óvoda telefonszáma: 06-47/656-737
Levelezési cím: Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda, 3950 Sárospatak, József A. út 31.

További tájékoztatás kérhető Tóth Ottóné igazgatótól a fent megadott elérhetőségeken munkanapokon 8.00 és 15.30 óra között.

Feltöltő

Fel