Sárospatak Város Önkormányzata március 22-én tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét
2024. március 22-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, és az azokért fizetendő térítési díjakról szóló 14/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Beszámoló Sárospatak város 2023. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: dr. Téglás István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

3. Beszámoló a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde 2023. évi munkájáról
Előterjesztő: Orosz Végső Veronika a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde főigazgatója
Véleményezi: Humán Bizottság

4. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Előterjesztés a bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltségének megállapításáról, és a bölcsődei intézményi térítési díj felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: Varga József Sándor a Sárospataki Kommunális Szervezet igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Előterjesztés a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. intézkedési tervéről
Előterjesztő: Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a 2024. évi sporttámogatások felosztásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

10. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

11. Előterjesztés Sárospatak településrendezési eszközei módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 1569. helyrajzi számú közterület elnevezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla utca 5. földszint 2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés Sárospatakon működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

15. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Fekete-Erdélyi Evelin és Fekete Gábor kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel