A sárospataki cserkészek is megemlékeztek március idusáról

A sárospataki Sztárai Mihály cserkészcsapat koszorúzással emlékezett meg 1848. március 15.-i eseményekről. Ez a nap az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, A Kossuth-szobornál elhelyezett koszorú tiszteletadás azoknak a hősöknek, akik mindennél fontosabbnak tartották nemzetünk szabadságát és nem csak szavakkal, de tettekkel is bizonyították ezt. A koszorú a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének Sárospataki Baráti Körének és a Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat nevében került elhelyezésre.

„ A magyar név megint szép lesz,

Méltó régi nagy híréhez;”

Petőfi Sándor: Nemzeti dal, részlet

Dr. Nagy György, cserkész segédtiszt, csapatparancsnok, 763, sz. Sztárai Mihály cs.cs.

Feltöltő

Fel