Elfogadták Sárospatak idei költségvetését

Közel 6 milliárd forint. Ekkora összegű 2024-ben Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetése. Ahogy az eddigi években, úgy most is a költséghatékony, szigorú gazdálkodási elveket figyelembe vevő költségvetésre törekedtek. A február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen 8 igen és 3 tartózkodás mellett szavazták meg a képviselők a költségvetést.

Nincs új a nap alatt, már ami a hozzáállást illeti egyes képviselők részéről – mondta lapunknak Aros János. Megszokhattuk az elmúlt években, hogy a helyi ellenzéki képviselők többség nem fogadja el a tucatnyi ember által heteken keresztül egyeztetett és alaposan átgondolt, a város érdekeit szem előtt tartó költségvetést. Idén Berger Zsolt János, Hutkainé Novák Márta és Vigyikán Csaba tartózkodott szavazatával a szavazás alkalmával. Érdekes azonban, hogy sem az előkészítő szakaszban, sem pedig a bizottsági üléseken egyetlen módosító javaslatot sem fogalmaztak meg a most nemmel szavazó képviselők, csak és kizárólag a nyilvánosság, a Hegyalja Televízió nézői előtt tettek – alapjaiban gáncsoskodó – módosító javaslatokat, mellyel előrébb egyáltalán nem vitték volna a várost – jegyezte meg a polgármester.


Sárospatakon évek óta úgy történik a költségvetés összeállítása, hogy nem csak a „szokásosan ismert” költségeket írjuk fel, hanem minden egyes városi fenntartású intézmény vagy gazdasági társaság vezetésével részletekbe menő tárgyalásokat folytatunk, figyelembe véve a felmerülő igényeket, létszám kérdéseket, ellátandó feladatokat, évfordulókat, stb. és természetesen a béreket és járulékokat. Ez utóbbi esetében örvendetes, hogy minden szegmensben minden éven többet tudnak haza vinni a dolgozók, de ezeknek természetesen finanszírozási formáját is meg kell találnunk a költségvetésben – mondta a részletekről a polgármester. Az előzetes egyeztetések fontosak, és nyíltak a testületi tagok számára, mindegyikre meghívást kapnak és sokan élnek is vele, kivéve az ellenzékiek többsége – idén egyedül Berger Zsolt képviselő vett részt egy egyeztetésen – tette hozzá Aros János.
A városnak van elfogadott költségvetése és ez a legfontosabb a stabilitáshoz és a fejlődéshez. Az önkormányzatnak hat saját fenntartású intézménye van: Polgármesteri Hivatal, A Művelődés Háza és Könyvtára, Carolina Óvoda és Bölcsőde, Gondozási Központ, Kommunális Szervezet, valamint a Sárospatak Város Rendelőintézete. Az intézmények működéséhez számos esetben kapunk állami finanszírozást, normatívákat, de a már megszokott magas színvonalon való működéshez önkormányzati kiegészítésre is szükség van. Ez összességében 484.576.152 Ft összeget jelent 2024-ben, amely összeg az előző évihez képest 2.098.242 Ft-tal kevesebb kiegészítést jelent. A kép vegyes: három intézmény részére kevesebb, három intézmény részére több önkormányzati támogatást kell biztosítanunk az évre.
Meg kell jegyezni, hogy az önkormányzati alapfeladatok részeként Sárospatakon továbbra is lesz állandó és teljes közvilágítás – sajnos vannak települések a régióban, ahol ezt korlátozzák – , lesz karácsonykor díszvilágítás, nem maradnak koszosak az utcák és közterek, továbbra is támogatjuk a rászoruló személyeket, családokat és továbbra is biztosítjuk a pataki lakosok számára a közkedvelt Végardó Fürdőben elérhető kedvezményeket – emelte ki a polgármester. 20 millió forintot különítettünk el játszóterek modernizálására, 15 milliót – de ne legyen ennyire szükség a szúnyoggyérítésre, és 379 millió forintot utak, járdák karbantartására és felújítására. Tudjuk, hogy ez utóbbira nagyobb forrás is szükséges és jogos lenne, de egyszerre nincs több milliárd forintja a városnak, ezért tartva az eddigi tempót minden évben 5-6 önkormányzati út vagy utca és járda felújítását tudjuk elvégezni – mondta lapunknak Aros János.


Saját forrásból idén a Gondozási Központ égisze alatt most még Végardón működő a Fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító intézményt átköltöztetjük a belvárosba, a Comenius utca 16. szám alá, az ingatlan felújítására 15 millió forintot raktunk félre. Az ok egyszerű, a Végardón található épület ettől az összegtől már sokkal nagyobb nagyságrendű felújítást igényelne, és mivel azt majd pályázati forrásból tervezzük megvalósítani, addig is megfelelő színvonalú helyet biztosítunk az ellátottaknak.
Természetesen az éven is támogatjuk az egyházakat, civil szervezetek, kulturális programokat szervezőket, a sportéletet és a városba költöző fiatalokat is az első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsönével vagy éppen a Téglagyári úton kedvezményes áron kínált építési telkekkel. A stabil alapokon nyugvó költségvetés további fontos hozadéka, hogy továbbra sem vezetjük be a parkolási díjfizetést a városban, hiába vannak erre irányuló javaslatok. Magánszemélyek részére továbbra sincs kommunális adó, telek- vagy éppen építményadó a városban. Megtartjuk az ingyenes gyermekétkeztetést és bölcsődei ellátást, támogatjuk a belvárosi homlokzatok felújítását, lakbér kedvezményt biztosítunk az önkormányzati lakásoknál és a már korábban említett fürdőbérletekhez kapcsolódó kedvezményeket is: 65 év felettieknek és a sárospataki mozgáskorlátozottak részére ingyenes használatot biztosítunk – sorolta Aros János.
Az önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok felújítására, karbantartására mintegy 30 millió forintot szánunk és meg kell jegyeznem, hogy több tucat ingatlant hirdettünk meg a napokban eladásra – mondta a polgármester, megjegyezve, hogy amennyiben azok új gazdára találnak még így is jóval 100 felett marad az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok száma. A lakhatás kérdése Patakon is fejtörést okoz, mi a saját lakásállományunkkal igyekszünk igencsak jó bérleti díjakkal és kedvezményekkel támogatást biztosítani és a meghirdetett lakásoknál is érzékelhető, hogy a szakértők által megállapított értékbecslői árak elérhető nagyságrendet jelentenek – közölte Aros János.
A város kiadásai között olvasható egy soron a „szolidaritási hozzájárulás”. Ezt a tételt a hazai költségvetés számára kell megfizetnie a „gazdag önkormányzatoknak”. Sárospatak e mérce szerint annak számít, hiszen a helyi iparűzési adó összege meghaladja a lakosságszámra vetített átlagot, így önkormányzatunk évek óta befizető. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 100 millió forintot fizet Sárospatak a központi állami költségvetésbe, miután a helyi vállalkozások által az önkormányzatnak fizetett adó mértéke kiemelkedőnek mondható. 2019-től érezhetően jelentős növekedésnek indultak a helyi gazdasági erők, akkor még nem érte el az 500 millió forintot az iparűzési adó éves összege, míg 2024-re újra mintegy 700 milliós nagyságrenddel terveztünk, látva az előző évi adatokat – magyarázta a részletekről Aros János. Ennek tulajdonképpen örülhetünk, hiszen mi, mint város azért vagyunk befizetők, mert a pataki cégek, vállalatok sikeresek, töretlenül fejlődnek. Ők motorjai a helyi és az országos gazdaságnak is, erre büszkének kell lennünk – jegyezte meg a polgármester.
A 2024-es évi költségvetés fejlesztéseket is tartalmaz. Ezek közé sorolható a Makovecz Imre által tervezet ÁVG épületét érintő felújítás folytatása közel 1,2 milliárdból, a Sárospatak Város Rendelőintézet tetőterének beépítését jelentő 250 milliós pályázat, a Makkhetes Étterem versenyképességének javítása 25 millió forintból és még idén zárul le véglegesen a MNM Rákóczi Múzeumával konzorciumban több mint 1,1 milliárd forintból megvalósított fejlesztési program. A múzeum a Kőtárat építette meg, a város a Lőportorony felújítását, átalakítását és környezetének rendezését valósította meg.
Összességében kijelenthető, hogy megfontoltan továbbra is a pataki érdekek mentén haladhat a város fenntartása és fejlődése – zárta Aros János.

Feltöltő

Fel