Sárospatak Város Önkormányzatának pályázati felhívása sporttámogatás elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SPORTTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete értelmében a városban működő sportszervezetek ismét lehetőséget kapnak sporttámogatás elnyerésére.
A pályázati keretösszeg 10.000.000. Ft, mely az egyesületek, szakosztályok működési költségeinek biztosításához kíván segítséget nyújtani. A támogatások mértékéről a Humán Bizottság javaslatára a Képviselő- testület dönt.
Pályázni a mellékelt adatlapon lehet, mely a pályázathoz benyújtandó szükséges mellékleteket is tartalmazza: Sportpályázat 2024 és Változásbejelentő adatlap 2024

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 13. 16:00 óra

A határidőn túl érkező pályázatokat nem tudjuk befogadni!
A pályázat benyújtásának helye, módja: a pályázatokat papír alapon 1 példányban, a Polgármesteri Hivatalban Vighné Fehérvári Zsuzsa részére.
Azok az egyesületek és szakosztályok, akik az elmúlt évi támogatással még nem, vagy nem teljes körűen (pénzügyi és szakmai beszámoló) számoltak el, nem vehetnek részt jelen pályázati eljárásban.
A 12/2015. (III.30.) számú Sárospatak város sportfeladatairól szóló rendelet értelmében a támogatásra felhasználható keretösszegből 500.000 Ft-ot elkülönítetten kell kezelni, azon sportolók részére, akik adott évben nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyen vesznek részt.
A támogatás összegének ismeretében kerül megkötésre a támogatási szerződés az Önkormányzat és a sportegyesületek között, mely tartalmazza a felhasználás feltételeit és az elszámolás szabályait.
További információ kérhető: Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferenstől, a Polgármesteri Hivatalban, vagy az 513-267-es telefonszámon.

Sikeres pályázatírást kíván Sárospatak Város Önkormányzata!

Feltöltő

Fel