Beszámoló a sárospataki Wass Albert felolvasóestről

Idén immár tizenhetedik alkalommal hirdették meg a szervezők a Wass Albert felolvasó maratont. Kereken 20 évvel ezelőtt került sor az első, akkor még 24 órás felolvasásra. Rövid kihagyás után 2008-ban tartották meg újra a felolvasást és azóta minden éven meghirdetik az immár 25 órás programot. A szépirodalmi kezdeményezés nevét a szervezők mostantól WASS ALBERT FELOLVASÁSOK HÉTVÉGÉJE névre kereszteltek át. S ha a név új is, a cél a régi: világszerte egyszerre megidézni az erdélyi író szellemi, irodalmi örökségét. A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) ezúttal is csatlakozott a felolvasáshoz. Az egyesület felhívására a Sárospataki Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának Lorántffy termében gyűltek össze azok, akik vállalták, hogy Wass Albert – és esetleg más kiváló magyar szerzők – műveiből felolvasnak. A sárospataki felolvasóesten megjelentek február 23-án 18 órától éjfélig olvastak fel kisebb szüneteket tartva. A megszakítások a sárospataki RETRO 2008 Kft. által biztosított finom szendvicsek elfogyasztására szolgáltak.

A megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. Az egyesület elnöke megnyitó gondolataiban arról szólt, hogy idén is mintegy 60 helyszínen – a Kárpát-medencében és azon is túl, Sárospataktól Győrig, Székelyudvarhelytől New York-ig – gyűlnek össze a magyar irodalom kedvelői, hogy Wass Albert – és esetleg más kiváló magyar szerzők – műveiből felolvassanak. A felolvasóest legfőbb jelentősége talán abban foglalható össze, hogy Wass Albert személyében egy olyan magyar ember életét és munkásságát ismerhetjük meg még jobban, aki nem csak kiváló író és költő volt, hanem az erkölcs és a hazafiasság terén is példaképül szolgálhat mindannyiunk számára. A felolvasás továbbá alkalom Wass Albert – talán legfőbb – üzenetének közvetítésére: magyarok, akik a Kárpát- medencében és szerte a világban éltek, merjetek magyarok lenni és legyetek büszkék magyarságotokra! Vagyis egy ilyen felolvasóesten elhangzó gondolatok összekötnek bennünket, magyarokat itt a Kárpát-medencében, és azon is túl. Wass Albert művei, az elhangzó írásai közelebb hoznak bennünket egymáshoz, az író gondolataihoz és azon felismeréshez, hogy az erdélyi író életével, munkásságával és tisztességével vívott ki rangot egyrészt a magyar irodalomban, másrészt a magyarság emlékezetében.

A hatórás felolvasóest során Wass Albert számos művéből – regényeiből, novelláiból, karcolataiból, leveleiből, drámai és vidám hangvételű írásaiból, verseiből – hangoztak el részletek, melyek minden esetben tetszés nyilvánításra ragadtatták a hallgatóságot. Elhangzott az író és költő egyik angol nyelven írt verse is a magyar fordítással együtt. Helyet kapott a repertoárban Reményik Sándor néhány szívbe markoló írása és verse is.

A felolvasóest ünnepe a magyar irodalomnak, ünnepe Wass Albertnek és ünnepe a SWAK közösségének is. Hasznos újra felfedezni az erdélyi írófejedelem sorainak nagyszerűségét, műveinek gazdagságát, gondolatainak – sok esetben – időszerűségét. Névadónk művei tanítanak és eligazodást, kapaszkodót nyújtanak egy kiszámíthatatlan folyású világban. Wass Albert hangja a tisztaság, a romlatlanság és a hazaszeretet hangja, amely az olvasó szívéig hatol. Töretlenül képviseli az igazságkeresést és a szókimondást, képviseli a magyar egységet, reményt és bátorítást ad akkor is, amikor mi magunk már hajlamosak vagyunk a csüggedésre.

A Halom Dalkör Bodroghalom-Tiaszakarád tagjai ezúttal is válaszúti dalcsokorral színesítették a kulturális programot és fokozták a hangulatot.

A résztvevők ismét megbizonyosodhattak e kiváló szépirodalmi kezdeményezés teremtő erejéről, közösségformáló, nemzettudatot erősítő jellegéről. Mindannyian azzal az érzéssel búcsúztunk, hogy alig várjuk a következő Wass Albert felolvasóestet.

Köszönjük Nagytiszteletű Úrnak és munkatársainak, hogy örömmel fogadták be idén is ezt a szépirodalmi eseményt.

(Fotók: Lencsés Anna, Pándy-Szekeres Dávid)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel