Megemlékezés Sipos István nyugalmazott gimnáziumi tanárról

Sipos István 1934. március 26-án született Sátoraljaújhelyen, Szepsy Márta és id. Sipos István gyermekeként.

Tanulmányait a ricsei elemi népiskolában kezdte, ahol édesapja az iskola igazgatójaként az emberek bizalmának kiérdemlője, érdemes szolgája, a falu mindenese volt. Iskolai képzését a közeli, nagyhírű sárospataki református kollégiumban folytatta, 1945-től 1953-ig. Értelmiségi származása miatt orvos nem lehetett, ezért úgy gondolta, hogy édesapjához hasonlóan ő is tanár lesz, mert felemelőnek tartotta, ha tudását ő is szétáraszthatja, azt diákjaival megoszthatja. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia-kémia szakán végzett 1957-ben.

Még ebben az évben volt középiskolájában kezdett dolgozni mint tanár és internátusi nevelő. 40 éven át szolgálta alma materét. Tanóráin kívül kísérletező szakköröket szervezett lelkes, érdeklődő tanítványainak, segítette felkészülésüket az egyetemi felvételire, akik közül ma többen vezetőtanárok, egyetemi oktatók, kutatók, vállalatvezetők.

Számos humoros tanári est műsorát írta, színházi előadásokat rendezett, melyekben maszkmester, díszletfestő és világosító szerepköröket is ellátott.

1960-ban kötött házasságot Kovács Ilona tanítónővel. Három gyermekük és hét unokájuk született.

1966-től 1972-ig megyei kémia szakfelügyelő, majd a kémiai munkaközösség vezetője volt. A Magyar Kémikusok Egyesületének megyei elnökségi tagja, az Országos Diákvegyész Napok ötletadója volt. Diákjaival kiváló eredményeket ért el nemcsak hazánkban, hanem külföldön is. Életében 17 alkalommal kapott különböző kitüntetéseket, emlékérmet, emléklapot, többek között:

– Szent-Györgyi Albert-emlékérem (1992)

– Kövy Sándor-életműdíj a Tiszáninneni Egyházkerület Elnökségétől (1999)

– Rátz Tanár Úr-életműdíj (2015)

A református egyházközségben is kiemelkedő munkát végzett. 1990–1996 között a Református Zsinatokon képviselte a Református Kollégiumot. Az egyházközség presbitere és 1999-től főgondnoka volt több éven át.

Számos módszertani és iskolatörténeti írása is született. 2019-ben a Hegyalja Televízió felkérésére egy 67 perces videóban – “Mesélő sírkövek – séta a sárospataki református temetőben” – mutatta a be sárospataki református temetőben nyugvó – hazai és nemzetközi sikereket elérő -, nem csak egyházi személyek élettörténetét.

Sipos István 2024. január 30-án hunyt el a sátoraljaújhelyi kórházban. Búcsúztatása 2024. február 10-én, 13 órakor lesz a sárospataki református temetőben.

Feltöltő

Fel