2023.11.15. 13:00 - 18:00
Lelkészek – a múló időben. Szerepek és konfliktusok – tanulmányi délután a Tudomány Ünnepén az SRTA-n

A Magyar Tudományos Akadémia 2023. novemberében ismét megrendezi a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2023” című országos és határon túli programsorozatot, melynek idei mottója: „Tudomány: válaszok a globális kihívásokra”. Ebbe a programsorozatba kapcsolódik be a Sárospataki Református Teológiai Akadémia is 2023. november 15-én, szerdán 13.00-kor kezdődő tanulmányi délutánja is.

A Teológia, mint speciális felsőoktatási intézmény gyakorlatában a Szentíráson alapuló tudományművelés nem csak globális – sőt, azon túlmutató – de hangsúlyosan lokális, az egyház és adott közösségei társadalmi létének különböző dimenzióiban jelentkező kihívásokra adható válaszok keresésének és megfogalmazásának eszköze is. Napjaink társadalmi változásai közt – melyeket többek közt a friss népszámlálási adatok is jeleznek – változik az egyházak s az azokon belül, a közösségekben kulcsszerepet játszó lelkészek helyzete is. Tudományos ülésünk előadói elsősorban a történet- és társadalomtudományok perspektívájából a lelkészi szerepvállalást érő új kihívások gyökereit vagy párhuzamait illetve az azokra adható válaszok történeti mintáit keresik. Az előadások érintik a lelkészek nősülésének problémáját, a hierarchizálódás és a hierarchiához való viszony, a vallásváltás, a lelkészi egzisztenciák fenntartásának kérdését egy diktatúrában, a hatalom és ellenállás, illetve a lelkészi lét reprezentációjának problémáit.

Program:

13.00 – 13.25 – Dr. habil. Dienes Dénes: Katolikus plébánosból református prédikátor. Az alsópapság útja a magyarországi reformáció átmeneti szakaszában.
13.30 – 13.55 – Dr. habil. Balogh Judit: Református klerikusok, avagy a papi hierarchia kiépülése a 17. század folyamán
14.00 – 14.25 – Dr. Misák Marianna: Némi betekintés a protestáns papi nősülési szokásokba a 16-17. századi Magyarországon
14.30 – 15.00 – kérdések, hozzászólások
15.00 – 15.20 – frissülés
15.30 – 15.55 – Dr. Szatmári Emília: Kulák, kényszervállalkozó, káder, satöbbi. Lelkészi egzisztenciák 1945 után a Borsodi Református Egyházmegyéből
16.00 – 16.25 – Dr. Kovács Áron: Egyetemes papság a diktatúrában. Világi szolgálattevők és titkos misszió a Rákosi- és Kádár-korszakban
16.30 – 16.55 – Dr. Nagy Károly Zsolt: Lelkész-képek. Református lelkészek vizuális reprezentációi a 20. században.
17.00 – 17.30 – kérdések, hozzászólások
17.30 –           – kötetlen beszélgetés és frissülés

A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részvételi szándékukat kérjük, hogy az srta.akimova@gmail.com e-mail címen november 12-ig jelezzék.

Feltöltő

Fel