Csillag Péter a Balassa Iván Emlékérem ez évi díjazottja

A Bodrogközi Művelődési Egyesület a Bodrogköz-kutatás és a terület megismerése terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozza a kiváló tudós, etnográfus Balassa Iván nevét viselő Emlékérmet. A díjátadó minden évben a Bodrogközi Művelődési Egyesület alapítójaként tisztelt Balassa Iván születésnapjához közeli időpontban, Sárospatakon a Rákóczi Múzeum októberi konferenciája keretében történik. Így volt ez ebben az esztendőben is.

“Csillag Péter újságíró, történész, a Nemzeti Sport főmunkatársa. 1983-ban született Budapesten. Elsődleges érdeklődési területe a futball társadalmi, kulturális és történelmi vetülete. Több önálló kötet és tanulmány szerzője. 2015-ben egy különleges, nagyszabású vállalkozásba kezdett: a futballcsapatok sorsán keresztül mutatta be a kistelepülések társadalmi kihívásait, a falusi oktatás küzdelmeit, az elvándorlás hatásait, az elöregedő lakosság problémáit, a cigányság kiútkeresését. A Hátsó füves országjáró túra öt évet felölelő, mintegy 150 helyszínt érintő, nagyszerű fotóanyaggal kiegészített gyűjtőmunkájából utóbb önálló kötet is született. Ez a munka adta a szellemi alapját a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban megnyílt Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című kiállításnak, melynek létrehozásában kurátorként vállalt szerepet. A kiállításban megvalósult programok, beszélgetések eredményeként indult el a napjainkban már országos viszonylatban is jelentősnek mondható, a megszűnt falusi futballcsapatok és futballközösségek ügyét felkaroló – leginkább társadalmi-kulturális programsorozatként jellemezhető – Hátsó füves futballmentő túra, melynek társszervezője lett.

Csillag Péter bármerre is jár a magyar vidéken Felsőszentmártontól Apróhomokig, vagy Panyolától Felsőpáhokig, mindenhol otthonosan mozog, s barátokra lel, de ugyanígy otthon érzi magát a lakásától néhány méterre lévő budai Hadik-kávéházban is. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Csillag Péter Magyarországon vált „világpolgárrá”, eddigi munkássága nagyszerű példája annak, hogy a 21. században egy nyitott értelmiségi egyszerre képviselheti, vallhatja sajátjának – bármiféle ideológiai tartalom nélkül – a népi és urbánus látásmódot. Ez a nyitottság, a magyar vidék szeretete tükröződik bodrogközi, ötrészes riportsorozatán is, melynek epizódjai a Nemzeti Sport hasábjain és online felületeken megjelenve sokak számára tették ismertté a varázslatos Bodrogköz kulturális-társadalmi értékeit, az itt élők mindennapi küzdelemmel járó életigenlését. A bodrogközi riportsorozatot intenzív, több hetes terepmunka készítette elő, amelynek során 28 településen mintegy negyven interjút készített, elmélyülve a kistérség történeti, néprajzi és szociológiai irodalmában. „Abban az időben virágoztak a fonók, ahol az öregebbek, de a fiatalok is sok-sok mesét mondtak el. (…) százszámra örökítettem meg a mondákat, meséket” – vallotta egykor saját, bodrogközi tapasztalatairól Balassa Iván. Ahogyan a fonók világának felidézése jó érzésekkel töltötte el a kiváló etnográfus adatközlőit, ugyanazzal a szeretetteljes nosztalgiával beszéltek Csillag Péternek a napjainkra csaknem teljesen elnéptelenedett bodrogközi futballpályák egykori hétköznapi hősei a vasárnap délutánok különleges világáról és a bodrogközi élet mindennapi küzdelmeiről.
Gyűjtése során már a helyi köztudatban is kevéssé élő, vagy teljesen elfeledett történetek, különleges események váltak ismertté: így az 1945-ben Perbenyiknél kukoricakúpba bújva a határon átszökő, majd Dámócon futballcsapatot szervező és erősítő plébános története, a csaknem 20 éve futballcsapat nélküli Tiszacsermely polgármesterének a régen gazzal felvert játéktér futballkapuihoz való konok, irracionális ragaszkodása, a Pácin-Karcsa közti rivalizálás történelmi rétegei, vagy éppen a Bodrogköz tanyavilágának futballélete.
Balassa Iván nem tartozott azok közé a tudósok közé, akik bezárkóztak saját elefántcsonttornyukba, és ott készítették műveiket. Ő azt tanította, hogy vissza is kell juttatni a falunak abból a hagyományanyagból, melyet éppen tőle gyűjtöttek. Csillag Péter hasonló alázattal viszonyult a Bodrogközhöz, az ott élő emberekhez és történeteikhez. Ahogyan az egyik, vele készült riportban vallotta: „Végülis nem kell megváltani a világot, csak időt szánni az emberekre és kellő tisztelettel, odafigyeléssel beszélgetni velük, belehelyezkedni a világukba.”

Dr. Ringer István méltatását követően Csillag Péter szülei vették át Dr. Tamás Edittől, az Egyesület elnökétől az Emlékérmet. Az elismeréshez szívből gratulálunk!

A díjazott örömteli családi esemény miatt nem tudott személyesen részt venni a díj átadásán, videóüzenetben köszönte meg az Emlékérmet.

Feltöltő

Fel