A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Múzeumpedagógus munkakör betöltésére

A Magyar Nemzeti Múzeum
pályázatot hirdet
Múzeumpedagógus
munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:
– múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, lebonyolítása
– grafikai anyagok készítése (plakátok, meghívók, tájékoztatók, kiállítási anyagok)
– szervezi, rendezi, lebonyolítja és felügyeli a múzeum hagyományos rendezvényeit (Múzeumok éjszakája, Ostromhétvége, előadások, speciális napok…)
– részt vesz a múzeum közművelődési, közönségszervezési munkáiban
– látogatók tájékoztatása, látogatásszervezés (e-mail, közösségi média)
– közreműködik a múzeum időszaki és állandó kiállításainak készítésében
– feladataihoz kapcsolódó dokumentációk készítése
– beosztása szerint kiállítási ügyeletet lát el

Irányadó munkabér: A munkabér megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyve az irányadó, figyelembe véve az intézményi belső szempontrendszert.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú végzettség és az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő tanári szakképzettség
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– orvosi és fizikai alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
– MS Excel, Word, Photoshop, PowerPoint magabiztos ismerete
– határozott fellépés, kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
– Precizitás, minőségi munkavégzés
– Terhelhetőség, nagyfokú tűrőképesség
– Kiváló problémamegoldó képesség
– Jó szervezőkészség
– önálló és csoportos munkavégzésére egyaránt alkalmas, motivált személyiség
– Lojalitás, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével);
– Végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)
– Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban lévő, a pályázati eljárással összefüggésben történő személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja: pályázatok elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 47-311-083 telefonszámon a múzeumigazgató vagy a gazdasági vezető nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton : info@rakoczimuzeum.hu címre
postai úton: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok értékelése után a kiválasztott pályázókat szóbeli interjúra hívjuk. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a munkaviszony létesítéséről az MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: MNM Rákóczi Múzeuma honlapja / Facebook oldala / /Sárospatak város honlapja , 2023. 08. 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapról,
a munkavégzési helyről további információt a https://rakoczimuzeum.hu/hu honlapról szerezhet.

Feltöltő

Fel