347 esztendeje halt meg Erdély választott fejedelme

Felsővadászi I. Rákóczi Ferenc 1645-ben született Gyulafehérváron. Ő a fejedelmi pár, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna első (utóbb kiderült, hogy egyetlen) unokája. Apja II. Rákóczi György, már megválasztott erdélyi fejedelem, anyja Báthory Zsófia. Családja a református egyház legfőbb támogatója. Nagyapja halála után apja ténylegesen Erdély fejedelme lett. A hét esztendős gyermeket, I. Rákóczi Ferencet 1652-ben (még apja uralkodása alatt) szintén fejedelemmé választották.

Apja, II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi hadjárata, majd halála után, 1660-ban Erdélyt elhagyva, anyjával magyarországi birtokaikra költöztek és 1661-ben katolikus hitre tértek. Az ország legtekintélyesebb családjának örököseként vette feleségül a horvát bán leányát, Zrínyi Ilonát. A következő évben született fiúk, György gyermekként meghalt.

Házasságkötésük idején már folytak egy főúri szervezkedés tárgyalásai. Hamarosan I. Rákóczi Ferenc is egyik vezetője lett a Wesselényi-féle szervezkedésnek, melynek tárgyalásai sárospataki várának Sub Rosa termében zajlottak. A résztvevőkre lesújtó 1671-es véres megtorlás katolikus anyja közbenjárására és a család által kifizetett hatalmas összegű váltságdíjra tekintettel elkerülte őt. Igaz váraiba, Sárospatakra is, császári katonákat kellett beengednie (Regéc, Munkács kivétel).

I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona leánya, Julianna Borbála 1672-ben született. A várva várt fiú gyermek, II. Ferenc 1676. március 27-én Borsiban jött világra. I. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Báthory Zsófia is ott voltak a szüléskor Borsiban. A család fiú örökösének örömét csak néhány hónapig élhette át.

I. Rákóczi Ferenc 1676. július 8-án, 31. esztendős korában elhunyt. Fia alig múlt 3 hónapos, leánya 4 éves, özvegyen maradt felesége 27 esztendős. A 46 éves Báthory Zsófia mély fájdalommal élte meg fia elvesztését. I. Rákóczi Ferencet az anyja által építtetett kassai jezsuita templomban temették el.

Dr. Tamás Edit.
Fotó: Váradi László

Feltöltő

Fel