Rendkívüli testületi ülés lesz július 5-én

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. július 5-én (szerda) 16:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Rákóczi út 32.) tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester

2. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 484. és 1791. helyrajzi számú ingatlanok területrendezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Sárospatak, 2023. július 3.

Feltöltő

Fel