Rendkívüli testületi ülés lesz június 20-án

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. június 20-án (kedd) 15:30 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Rákóczi út 32.) tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1. Előterjesztés a területi védőnői ellátásról
Előterjesztő: Aros János polgármester

2. Előterjesztés „Sárospatak, Október 23. tér út- és parkoló burkolatfelújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés „Sárospatak, belterületi utak út- és járdaburkolat felújítása, közforgalom elől elzárt parkoló létesítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Sárospatak, 2023. június 19.

Feltöltő

Fel