A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁROSPATAKI CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

1 fő kisgyermeknevelő
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A bölcsődei gondozás-nevelés alapelveinek megfelelően gondozza és neveli a rábízott bölcsődés korú gyermekeket. Segíti a kisgyermekek harmonikus fejlődését, és napi munkájával hozzájárul önállóságuk kialakulásához.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális ágazat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkavégzés helye: Sárospatak
Álláshirdető szervezet bemutatása: A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde többcélú közös igazgatású intézmény, melynek fő feladata az óvodai nevelés, csatolt feladata a bölcsődei ellátás.
Pályázat benyújtása: postai úton a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde nevére és címére
(3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40). Borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót: 148/2023., és a betöltendő munkakört: 1 fő kisgyermeknevelő
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
Elvárt végzettség/képesítés:
– középfokú végzettségű kisgyermeknevelő
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– motivációs levél
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.23. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetése bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.sarospatak.hu, www.carolinaovoda.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Feltöltő

Fel