A Sárospataki Kommunális Szervezet pályázatot hirdet „művezető” beosztás ellátására

A Sárospataki Kommunális Szervezet
pályázatot hirdet
„művezető”
beosztás ellátására.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Közalkalmazotti jogviszony
Teljes munkaidő
A művezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szervezet üzemegységének irányítása, a munkafolyamatok hatékony működtetése, a gépjármű javító műhely tevékenységének szervezése, a gépek és a járműpark folyamatos karbantartásán keresztül a tevékenységhez szükséges műszaki, technikai háttér működőképességének biztosítása. Szervezi, irányítja a gépjárművek vizsgáztatásával kapcsolatos feladatellátást. Gondoskodik a gépjárművek, kisgépek javításához szükséges anyagok beszerzéséről.

Illetmény és juttatások
Munkabér: Kjt. besorolása szerint
Vezetői pótlék

Pályázati feltételek:
Középiskolai/gimnáziumi érettségi
Autószerelő végzettség, 4-5 év szakmai tapasztalat
Karosszéria lakatos végzettség
Érvényes mestervizsga, technikusi oklevél
Felhasználó szintű számítógép ismeret
Jó kommunikációs, illetve analizáló képesség
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Hosszabb időtartamú szakmai gyakorlat
• Vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz,
• Szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.
A meghirdetett álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga József Sándor igazgató nyújt, a 0620/237-9627 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton (3950 Sárospatak, Dózsa György út 2.), vagy a Szervezet e-mail címére (kommunalis92@gmail.com). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Művezető
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel