A magyar hősökre emlékezett a Sárospataki Wass Albert Kör

A magyar hősökre emlékeztek május 26-án a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) szervezésében mindazok, akik ellátogattak a Rákóczi úti első világháborús emlékműhöz meghirdetett rendezvényre. Ezúttal is Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotása, a gránátos katona szobra előtt zajlott a koszorúzással egybekötött megemlékezés, ahol a táblákon közel 200 név emlékeztet az I. világháborúban elesett pataki áldozatokra. Közadakozásból hozták létre az emlékhelyet 1935-ben, s az áldozatok neveit később kiegészítették az 1938 és 1943 között elesettek neveivel. A Himnusz hangjai után Tarnavölgyi László egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, köztük Aros Jánost, Sárospatak polgármesterét.

Emlékbeszédet Demján Szabolcs mondott. A Tokaji Múzeum történész-muzeológusa a győzedelmes 907-es pozsonyi csatától a XX. század levert szabadságharcáig vette számba azokat a jelentős katonai eseményeket, amelyekben a magyarság fennmaradásáért és szabadságáért küzdött. A szónok a hősök emlékének ápolását fontos feladatnak nevezte és nekünk, magyaroknak van kikre emlékeznünk, mivel az évszázadok során számos hőst, példaképet adtunk a világnak.

Az Országgyűlés az első Orbán-kormány idején, 2001-ben hozott törvényt a magyar hősök emlékének megörökítéséről. Tette mindezt azért, mert „a magyarság hosszú, nehéz történelme során a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében.” A magyar hősök emlékünnepét azóta május utolsó vasárnapján tartják azokra a katonákra és civilekre emlékezve, akik életüket áldozták egy szabad és független Magyarországért a pozsonyi csatától a nándorfehérvári diadalon át bukásukban is dicsőséges forradalmainkig. Ilyenkor rájuk, a neves és névtelen hősökre, mártírokra emlékezünk, fejet hajtva dicsőséges tetteik előtt.

Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe. A Hősök emlékünnepéről az 1924. évi XIV. törvénycikk rendelkezett, mely kimondta, hogy május utolsó vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. Ez 1945 után a kommunista időszakban megszűnt és csak a rendszerváltás után lehetett újra tisztelegni hőseink emléke előtt. Ezt a hagyományt hozta vissza a már említett, 2001-ben elfogadott törvény megemlékezve mindenkiről, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.” Sárospatakon évek óta a SWAK szervezésében kerül sor a megemlékezésre május végén. Ezúttal vasárnap helyett pénteken került megtartásra az ünnepség, kitérve más hétvégi rendezvények elől.

Az emlékműsorban közreműködtek: Borsós Máté és Mitró Szabolcs, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulói szavalattal, valamint a Halom Dalkör Bodroghalom-Tiszakarád katonaénekek előadásával. A megemlékezés részeként koszorút helyezett el az emlékműnél Sárospatak Város Önkormányzata nevében Aros János polgármester, a Sárospataki Wass Albert Kör nevében Tarnavölgyi László elnök és Hejődemeteri Demeter Péter Kálmán alelnök, és a Tokaj-Hegyaljai Egyetem képviseletében Dr. Toma Kornélia tanszékvezető egyetemi docens. Az emlékező közösség a Szózat közös eléneklésével zárta a megemlékezést.

A nemzeti hagyományokat és az elődök munkásságát tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló patrióta civil szervezetünk számára kiemelkedően fontos az egykori mártírok, jeles személyiségek, nemzeti hősök és valós példaképek emlékének megőrzése, ill. a magyar történelemben kiemelkedő jelentőséggel bíró évfordulókra, eseményekre való emlékezés és emlékeztetés. Tesszük ezt azért, mert valljuk és hisszük, hogy a mártírokra, a hősökre, a kiemelkedő történelmi eseményekre emlékeznünk és emlékeztetnünk kell. Az utókor kötelessége az áldozatok, a hősök és a hazafiak emlékének ápolása, hogy a hazájukért életükkel fizető példaképek példaképek maradhassanak az új és újabb generációk számára is.

(Fotók: Lencsés Anna elnökségi tag)

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel