Ajánlattételi felhívás – óvodatej biztosítására

Tisztelt Ajánlattevő!

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. adószáma: 15726494-2-05, képviseli: Aros János, polgármester) a 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban Rendelet) és saját Beszerzési Szabályzata alapján kéri ajánlatát a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodatejjel történő ellátásához az alábbiak szerint:
Szállítási cím: Carolina Óvoda és Bölcsőde, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.
OM azonosító: 028529
Létszám: 220 fő
Termékkör: 2,8 % 1/l zsírtartalmú tej
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát csak a kiírt termékre tegye meg.
Ellátási időszak: 2023. szeptember 1-től 2024. június 17-ig, heti négy alkalommal.

 Egyéb előírások:

o Ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői kérdéseket az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző munkanapon 12:00 óráig áll módjában fogadni a 47/ 513-267-es telefonszámon.

o Hiányos ajánlattétel esetén Ajánlatkérőnek jogában áll hiánypótlást kérni.

o Az eljárásban a megrendelésig / szerződéskötésig Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, Ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van.

o Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt, hogy ajánlattételi felhívásával több lehetséges ajánlattevőt is megkeres, továbbá a jelen árajánlatkérés nem minősül közbeszerzési eljárásnak.

 Az ajánlatoknak az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat szükséges benyújtani:

o A Rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és elérhetőségei.
o A szállító nyilatkozata a Rendelet 11.§-ában foglalt pontozás rangsorolási kritériumok tekintetében.
o Az ajánlattevő nyilatkozata, amennyiben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak és az ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs.
o Árajánlatát úgy adja meg, hogy az a beszerzés tárgyában meghatározottakon túl tartalmazza a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt elnevezést is.

 Ajánlatok benyújtásának ideje, helye, módja:

o Benyújtási határidő: 2023. május 12.

o Benyújtás helye:
 Faxon: 47/311-404-es fax-számra – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, vagy
 E-mailen: vighzsuzsi@sarospatak.hu e-mail címre, vagy
 Postai úton: Sárospataki Polgármesteri Hivatal – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., vagy
 Személyesen: Sárospatak Város Önkormányzata, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., 204. iroda

o Benyújtás módja:
 Faxon vagy e-mailen: 1 cégszerűen aláírt példányban, vagy
 Postai úton vagy személyesen: 1 eredeti cégszerűen aláírt példányban, lezárt borítékban.

 Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
o Sárospataki Polgármesteri Hivatal 204. számú iroda 2023. május 15. 14:00 óra, melyre ezúton hívjuk meg a tisztelt ajánlattevőket.

 Ajánlatok bírálati szempontja:

o Az ajánlatok értékelése a 19/2021. (V. 5.) AM rendeletben foglaltak alapján történik.

 Szerződéskötés / megrendelés fontosabb feltételei:

o Szerződéskötés tervezett időpontja: előreláthatólag 2023. május 30.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról írásban tájékoztatjuk az ajánlattevőket.

Feltöltő

Fel