Sárospatak Város Önkormányzata április 28-án tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2023. április 28-án (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:
• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:
1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a
házak számozásáról, emléktáblák elhelyezéséről szóló 11/2013. (VI. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló Sárospatak város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: dr. Téglás István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
2
4. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Cigándi és
Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs 2022. évi katasztrófavédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Hoffmann Zsolt tűzoltó százados, mb. tűzoltóparancsnok

5. Beszámoló a 2022. évi adóhatósági munkáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatásáról, és 2023. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Beszámoló A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola
2022. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Sajószegi Gábor intézményvezető
Véleményezi: Humán Bizottság

8. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2022. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2023. évi
pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés Sárospatak Város Rendelőintézet Intézményvezetőjének
részmunkaidőben történő foglalkoztatásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

11. Előterjesztés a Sárospatak, Rákóczi út 29. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérbeadását érintő bérleti jogviszony kezdetének módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés „Sárospatak, belterületi utak út- és járdaburkolat felújítása,
közforgalom elől elzárt parkoló létesítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás
megindításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízási díjáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
3

14. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési
tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

16. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

17. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:
1. Előterjesztés első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés Junior Pro Urbe díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Egyéb ügye

Feltöltő

Fel