Tájékoztatás avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI.01.) számú önkormányzati rendelete értelmében minden év október 15-től a következő év június 30-ig végezhető a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése.

Az égetés csak megfelelő légköri és időjárási viszonyok mellett – szélcsendes, száraz, csapadékmentes időben – végezhető, hétfőtől csütörtökig 16.00-19.00 óra, pénteken 14.00-19.00 óra közötti időszakban, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával! Munkaszüneti napokon az égetés tilos!
Az égetést csak 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy végezheti!

Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak be nem tartása esetén

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján 5.000-50.000 forintig terjedő helyszíni bírság,
– a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 100.000 Ft-ig terjedő levegőtisztaság-védelmi bírság, valamint
– a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján a tűzvédelmi szabályok megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő 10.000-1.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírság
szabható ki.

Ezen rendeletben foglaltak betartását a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyintézői és a közterület-felügyelő ellenőrzik.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és a jogszabályi előírások betartását!

Feltöltő

Fel