A székely szabadság napján a székely vértanúkra emlékeztek a Sárospataki Wass Albert Kör szervezésében

Március 10. a székely szabadság napja. Ezen a napon évek óta Marosvásárhelyen, továbbá szerte a Kárpát-medencében és azon túl számos településen emlékeznek meg a székely vértanúkról, ill. állnak ki a székelyek autonómiatörekvése mellett.

Sárospatakon 2013. óta a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) felhívására minden éven összegyűlnek a Wass Albert emlékkőnél azok, akik támogatják székely testvéreink jogos követelését. Civil szervezetünk idén is megtartotta március 10-én a Wass Albert parkban a szokásos megemlékezését. A Himnusz közös eléneklése után az eleredő esőben Tarnavölgyi László egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, közöttük Sikora Attila alpolgármestert, majd felelevenítette e nap történelmi előzményét.

1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat. Török János tanár, Gálfi Mihály ügyvéd és Horváth Károly földbirtokos a Makk-féle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyért életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak. A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is. A tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében. A székely szabadság napja tehát valójában a Székely Vértanúk Emléknapja, s ez a nap az elmúlt években az autonómiaküzdelem legfontosabb napjává vált.

Románia vezetése hallani sem akar az autonómiáról, pedig az autonóm székelyföldi régió létrejötte megfelel a szubszidiaritás európai elvének, amelyet több Európa tanácsi dokumentum is kifejez és az Európai Unió számos országában működik. Az autonómia nem veszélyforrás, ahogy azt a román állami szervek szeretnék elhitetni, hanem jog és lehetőség a Székelyföldön élők számára, amelynek van történelmi előzménye. A szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségeknek joguk van az európai gyakorlattal összhangban lévő autonómiához. Ami megilleti – például – Olaszországban Dél-Tirol német nyelvű közösségét, az megilleti Romániában Székelyföld magyar nyelvű lakosságát is.

“A székelyek nem lehetnek másodrendű, jogfosztott polgárai sem Romániának, sem Európának. Minden népnek joga van az önrendelkezésre és határozottan követeljük, hogy a székelyeknek ezt a jogát az önmagát XXI. századi demokratikus, európai jogállamnak tartó Románia végre ismerje el!” – zárta beszédét a SWAK vezetője.

Ezt követően Deák Dóra, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulója tolmácsolásában hallgathatta meg az emlékező gyülekezet a Székely Miatyánkat, majd a Halom Dalkör – Bodroghalom-Tiszakarád műsora zárta az egyre erősebb esőben a sárospataki megemlékezést.

“Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”

(Fotók: Pándy-Szekeres Dávid, valamint Jónás Zoltánné Facebook oldala, Sikora Attila Facebook oldala, Székely Nemzeti Tanács Facebook oldala)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel