Beszámoló a sárospataki Wass Albert felolvasóestről

Idén immár tizenhatodik alkalommal hirdették meg a 25 órás Wass Albert felolvasó maratont. A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) most is csatlakozott a nemes szépirodalmi kezdeményezéshez. Az egyesület felhívására a Sárospataki Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának Lorántffy termében gyűltek össze azok, akik vállalták, hogy Wass Albert – és esetleg más kiváló magyar szerzők – műveiből felolvasnak. A sárospataki felolvasóesten megjelentek február 24-én 18 órától éjfélig olvastak fel kisebb szüneteket tartva. A megszakítások a sárospataki RETRO 2008 Kft. által biztosított finom szendvicsek elfogyasztására szolgáltak.

A megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. Az egyesület elnöke megnyitó gondolataiban arról szólt, hogy idén is több tucatnyi helyszínen – a Kárpát-medencében és azon is túl, Sárospataktól Keszthelyig, a felvidéki Gútától New York-ig – gyűlnek össze a magyar irodalom kedvelői, hogy Wass Albert – és más kiváló magyar szerzők – műveiből felolvassanak. Sárospatak évek óta csatlakozik ehhez a nemes szépirodalmi kezdeményezéshez és a Sárospataki Wass Albert Kör szervezésében idén is összejöttek, hogy újra és újra megcsodálhassák a gazdag magyar irodalom gyöngyszemeit, elsősorban természetesen Wass Albert alkotásait. A felolvasóest legfőbb jelentősége talán abban foglalható össze, hogy Wass Albert személyében egy olyan magyar ember életét és munkásságát ismerhetjük meg még jobban, aki nem csak kiváló író és költő volt, hanem az erkölcs és a hazafiasság terén is példaképül szolgálhat mindannyiunk számára. A felolvasás továbbá alkalom Wass Albert – talán legfőbb – üzenetének közvetítésére: magyarok, akik a Kárpát- medencében és szerte a világban éltek, merjetek magyarok lenni és legyetek büszkék magyarságotokra! Vagyis egy ilyen felolvasóesten elhangzó gondolatok összekötnek bennünket, magyarokat itt a Kárpát-medencében, és azon is túl. Wass Albert művei, az elhangzó írásai közelebb hoznak bennünket egymáshoz, az író gondolataihoz és azon felismeréshez, hogy az erdélyi író életével, munkásságával és tisztességével vívott ki rangot egyrészt a magyar irodalomban, másrészt a magyarság emlékezetében.

Wass Albert életét, műveit átszövi, meghatározza a nemzeti hovatartozása és elkötelezettsége. Az emigrációban is magyar írónak vallja magát, aki ezer szállal kötődik az ő szeretett magyar nemzetéhez, Magyarországhoz és szűkebb otthonához, Erdélyhez, amelyről mindig olyan kedvesen beszél és amelynek olyan gyönyörű leírását adja számos regényében. Esztétika, erkölcs és hazaszeretet ötvöződik írásaiban, amelyek együttes erővel lebilincselően és magával ragadóan hatnak az olvasóra. Wass Albert hangja a tisztaság, a romlatlanság és a hazaszeretet hangja, amely az olvasó szívéig hatol. Töretlenül képviseli az igazságkeresést és a szókimondást, képviseli a magyar egységet, reményt és bátorítást ad akkor is, amikor mi magunk már hajlamosak vagyunk a csüggedésre – hangoztak el a bevezetőben, kapcsolódva a szervezők felhívásában leírtakhoz: „Nemzetünknek továbbra is óriási szüksége van az erdélyi író legnagyobb sötétségben is reményt adó és irányt mutató szellemiségére, vigyük tovább a lángot!”

A hatórás felolvasóest során Wass Albert számos művéből – regényeiből, novelláiból, karcolataiból, leveleiből, drámai és vidám hangvételű írásaiból, verseiből – hangoztak el részletek, melyek minden esetben tetszés nyilvánításra ragadtatták a hallgatóságot. A felolvasók – akik között Sárospatakon kívülről érkezőket (Déri Ákos, Parajos Tibor), valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem egy-egy oktatóját (Toma Kornélia) és hallgatóját (Pásztor Zsuzsanna) is üdvözölhettük – újból és újból felismerhették sorai nagyszerűsége mellett azok – sok esetben – időszerűségét is. Az erdélyi írófejedelem – 1990 előtt mind Romániában, mind Magyarországon tiltó listán szereplő – művei tanítanak és eligazodást, kapaszkodót nyújtanak egy kiszámíthatatlan folyású világban. A Halom Dalkör tagjai válaszúti dalcsokorral színesítették a kulturális programot és fokozták hangulatot. Köszönjük valamennyiük közreműködését!

A résztvevők ismét megbizonyosodhattak e kiváló szépirodalmi kezdeményezés teremtő erejéről, közösségformáló, nemzettudatot erősítő jellegéről. Mindannyian azzal az érzéssel búcsúztunk, hogy alig várjuk a következő Wass Albert felolvasóestet.

Köszönjük Nagytiszteletű Úrnak és munkatársainak, hogy örömmel fogadták be idén is ezt a szépirodalmi eseményt.

(Fotók: Déri Ákos, Lencsés Anna, Pándy-Szekeres Dávid)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel