A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére

a Magyar Nemzeti Múzeum
pályázatot hirdet
Közönségkapcsolati szakember
munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:
Az intézmény belső szabályzatainak, képzettségének és legjobb képességének megfelelően közvetlen felettesének irányítása alatt végzi az alábbiak szerint:
– A múzeum állandó- és időszaki kiállításain szakmai vezetés egyének, csoportok részére,
– Kiállítóterek őrzési feladatainak ellátása,
– Látogatók tájékoztatása,
– Esetenként múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi rendezvények lebonyolításának segítése.
– Az idegenforgalmi szezonon kívüli időszakban eseti jelleggel meghatározott gyűjteményi feladatok, retrospektív digitalizálás a gyűjteményvezető szakmuzeológusok irányításával

Irányadó munkabér: A munkabér megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyve az irányadó, figyelembe véve az intézményi belső szempontrendszert.

Pályázati feltételek:
– érettségi
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– általánostól eltérő munkarend vállalása (egyenlőtlen munkaidőbeosztással, munkaidőkeretben)

Elvárt kompetenciák:
– nagyfokú tűrőképesség, tolerancia, kiváló kommunikációs készség
– problémamegoldó képesség
– határozott fellépés, pontos munkavégzés, rugalmasság,
– önálló és csoportos munkavégzésére egyaránt alkalmas, motivált személyiség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével);
– Végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)
– Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban lévő, a pályázati eljárással összefüggésben történő személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja: pályázatok elbírálást követően, előreláthatólag 2023. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 47-311-083 telefonszámon a múzeumigazgató vagy a gazdasági vezető nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton : info@rakoczimuzeum.hu címre
postai úton: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok értékelése után a kiválasztott pályázókat szóbeli interjúra hívjuk. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a munkaviszony létesítéséről az MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: MNM Rákóczi Múzeuma honlapja / Facebook oldala / /Sárospatak város honlapja , 2023. 02.01.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapról,
a munkavégzési helyről további információt a https://rakoczimuzeum.hu/hu honlapról szerezhet.

Feltöltő

Fel