Gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentessége 2023

Tisztelt Sárospataki Gazdálkodó Szervezetek!

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében az arra jogosult gazdálkodó szervezetek részére Sárospatak Város Jegyzője által kiállított hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességről szóló igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.

A 2023 évre vonatkozó mentességi kérelem a jegyző részére 2022. november 21. naptól benyújtható. A kérelmek a személyes ügyintézés mellett elektronikusan is eljuttathatók hivatalunkhoz.

Akinek lehetősége van rá, a kitöltött, aláírt és bélyegzővel ellátott nyomtatványt szkennelve, a hogyarobert@sarospatak.hu e-mail címre juttassa el.

A hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességhez a kérelem IDE kattintva tölthető le.
Azon kérelmezők részére, akik a benyújtott kérelmen e-mail címüket feltüntetik a jegyzői igazolások kiadása e-mail csatolmányként történik.
A kiállított jegyzői igazolásokat a közszolgáltató BMH Nonprofit Kft. kizárólag a 2022. december 1. és december 31. közötti időszakban fogadja be!

Felhívom a Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek figyelmét, hogy az év végi ünnepnapok, valamint a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek szabadságolása miatt legkésőbb 2022. december 20-án 16 óráig juttassák el kérelmüket.

Fentiek alapján kérem, hogy a kérelmeiket fenti időpontig benyújtani szíveskedjenek.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Feltöltő

Fel