Kuruc csapatok foglalták el Sárospatakot

1703 nyarán II. Rákóczi Ferenc egyre növekvő seregének egyik egysége a Tiszán átkelve a Bodrogközön nyomult előre. Augusztus 28-án foglalták el a kuruc csapatok a pataki várat. Bevonulásukkor várkastély egy szerencsétlenség folytán kigyulladt. A tűzvész súlyosan megrongálta a belső várat, megsemmisítvén a tetőzetet, a festett famennyezetes emeleti termeket. Csupán a déli szárny földszinti és emeleti helyiségei maradtak épségben.A szabadságharc évei alatt csak részben állították helyre az épületeket, például zsindelytetővel befedték a várkastélyt. A fejedelem pataki tartózkodása során a déli szárny épségben maradt emeleti teremsorában lakhatott, a korábban ebédlőnek használt helyiségben tartotta audenciáit.II. Rákóczi Ferenc 1707-et követően gyakran megfordult Sárospatakon. Hosszabb időn át itt tartotta udvarát. Titkárának, Beniczky Gáspárnak naplója és Csécsy Jánosnak, a pataki református kollégium professzorának krónikája tájékoztat minderről.

Kép: Sárospatak XVII. századi látképe

Feltöltő

Fel