Elmaradt konferencia – megvalósult kötet. Egy kuriózum 2020 konferenciatörténetéből

2015-ben, amikor a sárospataki várban megalakítottuk az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottságát, elhatároztuk, hogy egy hosszabb időn át tartó konferencia-sorozatot rendezünk. Az első tanácskozás 2019-ben megvalósult, konferenciakötete megjelent. Az MNM Rákóczi Múzeuma, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete, az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottsága és a Bodrogközi Művelődési Egyesület „II. Sárospataki konferenciáját” 2020. április 21-22-re hirdette meg. Terveinket azonban a Covid járvány következtében változtatni kényszerültünk. A „Felföld: tájak, népek és tevékenységek (895-1920)” tanácskozás véglegesen elmaradt. A 27 tervezett előadás azonban megjelent tanulmánykötetként, szakmai bemutatása a konferenciasorozat az évi programjához kapcsolódik.

A “Felföld” a történelmi Magyarország múltjának egyik meghatározó jelentőségű nagyrégiójával foglalkozik. A megjelentetett táj- és történeti földrajzi, társadalom- és gazdaságtörténeti, néprajzi és egyéb szakterülethez sorolható tanulmányok egyrészt teljes fejlődésfolyamatot, másrészt egy-egy történelmi időszak jelenségeit vizsgálják, történeti földrajzi és történeti (humán) ökológiai megközelítéssel. Az írások többször rávilágítanak kevésbé ismert tényekre, vagy bemutatnak évszázadok alatt lezajló folyamatokat. Pl.: A Felföld az, ahol a történelmi Magyarország jogi értelemben vett városainak közel 1/3-a található. Ez az a hely, ahol beszélhetünk várral rendelkező, fallal körülvett városokról; fallal körülvett városokról; erődített templommal és fallal körülvett városokról, s vannak olyanok is ahol erődített templom és vár is található. Nyomon követhetjük a városok nemzetiségi, anyanyelvi, vallási összetételének folyamatosan változó képét. Hevesi Attila, Frisnyák Sándor, Csüllög Gábor, Filep Antal, Csorba Csaba, Kókai Sándor, Hajdú Zoltán, Szulovszky János, Suba János, Pusztai Tamás, Szörényi Gábor András, Boros László, Erdélyi Géza, Takács Péter, Gál András, Kormány Gyula, Bányászné Kristóf Andrea, Tamás Edit, Göőz Gyula, Horváth Gergely, Paládi-Kovács Attila, Kónya Péter, Kónya Annamária, Viga Gyula, Veresegyházi Béla, Baráz Csaba, Kiss Gábor, Bodnár Mónika tanulmányai kaptak helyet az MNM Rákóczi Múzeuma által megjelentetett kötetben.

Tamás Edit beszámolója

Feltöltő

Fel