Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2022. (VI. 24.)

h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervét, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos, 2022. december 31.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter Aros János
jegyző polgármester

A határozat közzétéve: 2022. június 27.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. melléklet a 115/2022. (VI. 24.) határozathoz

Sárospatak Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2022. II. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.

2. A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőző hét keddje.

3. Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

4. A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

5. A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.

6. A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a Sárospataki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, szükség szerint felkérésre-megkeresésre a véleményező bizottságok, az önkormányzati intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb szervek vezetői.

7. Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: augusztus 26.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: szeptember 30.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2021. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Előterjesztés Szent Erzsébet díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: október 28.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2023. évi bérleti díjáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek 2023. évi haszonbérleti díjáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az ülés ideje: november 25.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Jó tanuló – jó sportoló díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi Beruházási és fejlesztési tervéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Tájékoztató Sárospatak Város környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: december 16.

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Előterjesztés a Magyar Kultúra Napján átadásra kerülő díjakról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

6. Közmeghallgatás

Feltöltő

Fel