Felhívás számlálóbiztosok toborzására

Tisztelt Sárospatakiak!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és 2022. november 28. között Magyarország területén NÉPSZÁMLÁLÁST tart.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Alapvető feladata a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek KSH által előírt módon való kitöltése, folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Munkájukat közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, és ellenőrzi.
A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Az adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH biztosítja.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal kell rendelkezniük:
• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) internet hozzáféréssel (e-learning oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz),
• e-mail-cím és mobiltelefonos elérhetőség.

A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:
• 18. életév betöltése, cselekvőképesség,
• legalább középfokú végzettség.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:
• akik legalább felhasználó szintű, magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, illetve jártasak érintőképernyős készülékek használatában,
• pontosan tudják követni az előírásokat,
• betartják a határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek,
• vállalják a számlálóbiztosi munkával járó fizikai és szellemi megterhelést, az esetleges konfliktusok elviselését,
• vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki tevékenység mellőzését.

Előnyt jelent
• a felsőfokú végzettség, továbbá
• ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el, valamint a településen helyismerettel rendelkezik.

Kérek mindenkit, aki rendelkezik a felsorolt képességekkel és kedvet érez a népszámlálási munkában való részvételhez, jelentkezzen számlálóbiztosnak.

Jelentkezését elsősorban elektronikus úton, Sárospatak Város Önkormányzatának honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével várjuk.

Az alábbiakban ismertetett módon jelentkezhet a feladat elvégzésére:
• személyesen: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.), portáján leadott “Számlálóbiztosi jelentkezési lap” kitöltésével, aláírásával,
• postai úton: a kitöltött jelentkezési lapot elküldheti levélben: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. címre,
• e-mailben: a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, szkennelve vagy fotózva a jegyzo@sarospatak.hu e-mail-címre is megküldheti.

Jelentkezési lap kérhető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthető a következő linkről:
link
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 7.

A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést, amelyre azután kerülhet sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning vizsgát tettek.
A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete szerinti normatíva alapján meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 300 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 300 Ft/cím, személyek összeírása 620 Ft/személy, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft).

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak a www.ksh.hu oldalon.

Kérem, hogy lehetőség szerint minél többen jelentkezzenek a számlálóbiztosi feladatra, segítve ezzel a 2022. évi Népszámlálás sikeres és eredményes lebonyolítását!

Adatkezelési tájékoztató az alábbi linkről érhető el: link

Tisztelettel: dr. Vitányi Eszter s.k.
jegyző

Feltöltő

Fel