Szeptembertől újabb középiskolában indul kadétképzés

A Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon is csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz. Az erről szóló együttműködési megállapodást június 28-án, kedden írta alá az iskola székhelyén, Sárospatakon Vantal Zsolt ezredes, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka és dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató.

A 2022/2023-as tanévtől a sárospataki középiskola diákjai is csatlakozhatnak a Honvédelmi Minisztérium által támogatott Honvéd Kadét Programhoz. A programban az iskola diákjai saját döntésük alapján vehetnek részt és nincs kötelezettségük a tanulmányaikat követően katonai szolgálati viszony létesítésére.

Azon fiatalok, akik tanulni fogják a honvédelmi alapismeretek tantárgyat és részt vesznek az iskola által szervezett honvédelmi programokon, kadét formaruhára jogosultak, valamint tanulmányi eredményeiktől függően, a 9. évfolyam második félévétől honvéd kadét ösztöndíjban részesülnek. A honvédelmi alapismereteket közismereti, választható tantárgyat – melyből a kadétok érettségi vizsgát is tehetnek – a technikumban felmenő rendszerben fogják oktatni: a 9-10. évfolyamon heti egy, a 11-12. évfolyamon pedig heti két órában. A képzés koordinálását Vinkler Zsolt és Krai Csaba tanárok vállalták.

Dr. Téglás Zsolt Gábor, az intézmény igazgatója a 2022/23 tanévben induló képzésre elsősorban azoknak a diákoknak a jelentkezését várja, akik nem hátrálnak meg a kihívásoktól, akik elfogadhatónak tartják a honvédség által megkövetelt precizitást és fegyelmet, valamint elhivatottságot éreznek a haza védelme iránt. A programhoz való csatlakozással ugyanis egy biztos, hosszútávon kiszámítható életpályát tudnak kínálni a diákjaiknak. A fiatalok ugyanakkor sok olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket is szerezhetnek majd, mint például a terepen történő tájékozódás, az újraélesztés és az elsősegélynyújtás.

Az ünnepélyes keretek között megtartott rendezvényen Vantal Zsolt ezredes, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka elmondta: „Nemzeti érdekünk a fiatalok hazafias honvédelmi nevelése, hogy a közösségért tenni tudó és tenni akaró, tudatos állampolgárokká váljanak. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedéknek kézzelfogható és valódi értéket jelentő program álljon rendelkezésére, amely lehetővé teszi számukra a fejlődést annak érdekében, hogy a mai kor kihívásaira és a ma még nem is látható jövőbeli kihívásokra is megfelelően felkészülve léphessenek a felnőttkorba. A gyermekeink váljanak a hazájukért tenni is hajlandó felelős állampolgárokká. De nem titkolt szándékunk az is, hogy egyre több fiatal érdeklődését keltsük fel a katonai életpálya iránt is.”

A rendezvény zárásaként a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Kis Ákos vezető kormánytanácsos gratulált az együttműködést vállaló feleknek, majd átadta az iskola igazgatójának a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály megbízott főosztályvezetője, Bánki Filipp alezredes által aláirt, a csatlakozást igazoló tanúsítványt.

A Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tizenhetedikként csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz. Így a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred már ötvenkét intézményben koordinálja a fiatalok hazafias honvédelmi nevelését. A sárospataki középiskola kadétjainak oktatását szeptembertől a 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóalj állományából kijelölt katonák fogják segíteni.

Feltöltő

Fel