A Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2 fő kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2022.08.01 – 2023.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde
3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsődei gondozás-nevelés alapelveinek megfelelően gondozza és neveli a rábízott bölcsődés korú gyermekeket. Segíti a kisgyermekek harmonikus fejlődését, és napi munkájával hozzájárul önállóságuk kialakulásához.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– középfokú végzettségű csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképesítés
– 1-3 éves szakmai tapasztalat
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2022., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kisgyermeknevelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.carolinaovoda.hu honlapon szerezhet.

Feltöltő

Fel