„Tiszta udvar, rendes ház” PÁLYÁZAT

Sárospatak Város Önkormányzata 2022 nyarán meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot, melynek célja, az itt élők komfortérzetének javítása, valamint városunk, mint a térség idegenforgalmi központja, vonzóbbá tétele az ide látogató turisták számára.  

A címre pályázhatnak a Sárospatak közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosai, vagy használói, társasházi lakóközösségek és intézmények.

A cím annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak adományozható akinek:

 • ingatlana, s az azon található épület, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és
 • az ingatlan előtti járda, árok, árokpart gyommentesen, tisztán tartott.

Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

 • Pályázni a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a honlapról (www.sarospatak.hu) letölthető pályázati adatlap kitöltésével lehet.
 • A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. július 29. 10:00 óra

személyesen, vagy postai úton: Sárospataki Polgármesteri Hivatal, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Vighné Fehérvári Zsuzsanna részére.

elektronikusan: a vighzsuzsi@sarospatak.hu címre.

Benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött, aláírt adatlap
 • fényképek digitális formában (legalább 5 fotó)
 • Az elismerés adományozásáról szakmai bizottság dönt 2022. augusztus 15-ig.
 • Az 5 éves időtartamra szóló elismerés családi ház, társasház illetve intézmény kategóriákban „Tiszta udvar, rendes ház” tábla adományozásával történik. Újbóli elismerés esetén díszoklevéllel erősíthető meg.
 • Az elismerés családi ház illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek vagy lakóközösségnek, székhely kategória vonatkozásában pedig annak az intézménynek adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete saját költségén történő, gyommentesen karbantartott ápolásával, a közterület, illetve saját ingatlana folyamatos virágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárult Sárospatak városszépítéséhez, városképének javításához, a kulturált állapotú lakóövezeti környezet fejlesztéséhez, illetve környezetvédelméhez.
 • Az elismerések a Sárospatak Város Önkormányzata által rendezett augusztus 20-i ünnepségen kerülnek átadásra.

A pályázat díjazása:

 • Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a címet „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 25 x 15 cm nagyságú, falra szerelhető emléktáblával, oklevéllel és vásárlási utalvánnyal ismeri el.

Egyéb tudnivalók:

 • Az adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” cím visszavonható, amennyiben az ingatlan arra érdemtelenné válik különösen, ha rendezetlen, elhanyagolt lesz, vagy parlagfűvel szennyezett.
 • A cím visszavonásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója írásban értesítést kap.
 • A cím visszavonása esetén az ingatlan tulajdonosának, vagy használójának az elismerő táblát az épület faláról el kell távolítani.

A pályázati adatlap innen tölthető le!

Feltöltő

Fel